V rámci druhé části dostavby západního okruhu Plzně mezi Křimickou a Karlovarskou ulicí zbývá městu vykoupit už jen poslední doposud nevyřešené pozemky. Plzeň teď čeká na uzavření příslušných smluv, které mají zajistit právo k parcelám v Radčicích, kde je potíž s dědictvím.

„V západním okruhu chybí vykoupit dva pozemky. U jednoho, který má rozlohu 6000 metrů čtverečních, je problém, že parcela byla rozdělena mezi dva spoluvlastníky, z nichž jeden zemřel a mezi jeho dědici ještě není uzavřeno dědické řízení,“ sdělil plzeňský radní pro ekonomiku David Šlouf (ODS) s tím, že řízení o pozůstalosti bylo zahájeno už v roce 2012.

Jak Šlouf dodal, dědicům, které město vyhledalo, uhradí Plzeň minimální část ze zákona, tedy 900 tisíc korun. „Poté, co jim částku vyplatíme, dají nám právo stavby na jejich pozemku. Až bude vyřízeno dědické řízení, zbytek peněz doplatíme. Druhá polovina pozemku je vyřešená; majitel od nás převezme dva městské byty na Slovanech a dva miliony korun od města jako doplatek,“ uvedl dále Šlouf.

Druhý nedořešený pozemek o rozloze 2054 metrů čtverečních se podle něj nachází pod hlavním tělesem komunikace. Zde bylo rozhodnuto, že má být majiteli omezeno vlastnické právo. „Majitel pozemku se proti rozhodnutí odvolal ke Krajskému úřadu v Plzni, který poté napadl z podjatosti. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že kraj, který je investorem stavby okruhu, podjatý byl. Věc teď řeší jihočeský krajský úřad. Se zástupci vlastníka jsem se setkal a řekl jim, že bych byl nejraději, kdybychom se domluvili na doplatku a ne na omezení vlastnického práva. V současnosti tedy jednám se zástupci vlastníka pozemku a paralelně s tím je vedeno řízení o omezení vlastnického práva. Pokud bychom se nakonec dohodli, tak se řízení zastaví,“ doplnil Šlouf.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo být vypsáno začátkem června. Start stavby mezi Křimicemi a Severním Předměstím je naplánován na podzim. „Pevně věřím, že do dalšího jednání zastupitelstva už bude zahájena soutěž na zhotovitele,“ řekl technický náměstek Pavel Šindelář (ODS). Termínem dostavby druhé, tedy závěrečné etapy okruhu, na niž padnou více než dvě miliardy, je rok 2022.