Právovárečné měšťanstvo vybudovalo Měšťanský pivovar, který je dnes začleněn do Plzeňského Prazdroje, v roce 1842. Právě znárodnění této části pivovaru právovárečníci zpochybňují. Podle předsedy Správní rady Právovárečného měšťanstva Karla Svobody bylo znárodnění v roce 1945 sice započato, nebylo však nikdy dokončeno.

Zásadní je podle něj fakt, že znárodnění nepodepsal příslušný ministr, ale pouze úředník. „Řada nálezů Ústavního soudu v obdobných případech jednoznačně potvrzuje, že rozhodovací pravomoc ve věcech znárodnění měl výlučně ministr," zpochybnil na středeční konferenci tehdejší akt Svoboda. Právovárečníkům se majetek nevrátil ani po roce 1989, kdy byl pivovar zprivatizován. Kromě nemovitostí jde právovárečníkům i o ochrannou známku Pilsner Urquell a Plzeňský Prazdroj. Kvůli vrácení majetku i známky už bylo podáno několik žalob.

„Se vznesenými nároky a tvrzeními této skupiny nesouhlasíme a obhajujeme důsledně svou pozici v probíhajících soudních sporech. Máme za to, že všechny nároky byly v minulosti uspokojeny a charakter této aktivity je pouze spekulativní," vyjádřila se ke kauze za Prazdroj Jitka Němečková.

Konference se zúčastnil i primátor Martin Zrzavecký, jelikož Plzeň mezi právovárečníky také patří. „Město postup podporuje a budeme za návrat rodinného stříbra zpátky do plzeňských rukou bojovat," řekl Zrzavecký, podle něhož si město Prazdroje velmi váží. O situaci už vyrozuměl i vládu.

Právovárečníci chtějí prohlášením upozornit případného zájemce o koupi Plzeňského Prazdroje právě na znárodněný majetek. O tom, že koncern SABMiller v rámci fůze s fimou AB InBev Prazdroj prodá, se rozhodlo v dubnu.