Co je potřeba mít sebou a čím se prokázat vysvětluje vedoucí odboru vnitřních věcí Plzeňského kraje Jan Nový. „Platí to ale pouze pro onemocnění covidem-19, nemohou to využít nemocní například s chřipkou nebo žloutenkou. Volič se musí na místě prokázat buďto e-neschopenkou nebo jiným potvrzením z laboratoře, že je covid pozitivní.“

Pro případ ztráty dokladu o pozitivitě nebo zapomenutí mobilního telefonu s těmito údaji bude postačovat i čestné prohlášení, které na místě vyplní nebo si jej rovnou přiveze sebou. Volební komisaři mu pak umožní odvolit z auta. Z něj volič nevystupuje, ale měl by mít nasazenou roušku, i když to není předepsané. Co však mít musí určitě jsou osobní doklady, občanský průkaz nebo pas, podle kterých jej volební komise ztotožní a umožní tajnou volbu. Volební lístky pak vhazuje do opodál připravené urny.

V každém okrese Plzeňského kraje je otevřeno jedno takové místo, v Plzni městě a v Plzni severu v Plasích se jedná o prostory místních hasičů, zbylá místa jsou v objektech Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. S orientací při příjezdu na místa by neměl být problém, všude bude jasný navigační systém s přehledným značením kužely a páskami. Na místě bude asistovat i Policie ČR. Využít Drive-in jako hlasovací místo mohou jen voliči s trvalým pobytem v daném okrese. „Existuje však jedna výjimka. Přijet může i volič, který si vyřídil voličský průkaz. Pak stačí, že je to občan ČR. Ale musí být samozřejmě covid pozitivní,“ připomíná Nový.

Technologický park TechTower v Plzni na Slovanech se otevírá 1. února 2023.
Unikátní TechTower se otevře 1. února. Stál tři čtvrtě miliardy korun

Volit však lze i z domova. Lidé v karanténě či izolaci mohou využít i přenosnou volební schránku, ale musejí o ni předem požádat. „Volič pozitivní na covid-19, který nemá možnost přijet na Drive-in, může zavolat do tohoto čtvrtka do 20 hodin na čísla, která jsou uveřejněna na stránkách kraje. My jej ztotožníme a předáme našim komisařům jeho adresu. Ti jej s přenosnou volební schránkou v pátek nebo v sobotu navštíví,“ dodává Nový.

Volební stanoviště Drive-in pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

Okres místo

Plzeň-město Požární stanice Plzeň – Slovany, U seřadiště 196, Plzeň-město

Plzeň-sever Požární stanice Plasy, Pivovarská 122, Plasy

Plzeň-jih Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Nepomucká 1139, Přeštice

Domažlice Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Sadová 635, Domažlice

Klatovy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Za Kasárny 324, Klatovy

Rokycany Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Roháčova 773, Rokycany

Tachov Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Sokolovská 1070, Tachov

telefonní čísla pro žádosti o přenosnou volební schránku

377 195 486 nebo 377 195 562