"Firma hází nabídkové letáky do schránek, což je podivné," řekl Jan Kretek z plzeňské Vodárny, která zásobuje 220 000 z 550 000 obyvatel kraje. Letáky mají formu oznámení, jež může zdánlivě připomínat oficiální sdělení Vodárny, která se od nich ale rázně distancuje. Lidé si mohou jakékoli informace okamžitě ověřit na telefonech 377 413 222 a 377 413 444.

Hlavním cílem nabídek je podle Kretka prodat domácnostem co nejvíce vodních filtrů v cenách od tisíců korun do 30 000 Kč. Lidé, kteří jsou napojeni na veřejné vodovody, což je případ Chrástu i Radobyčic, žádné rozbory nepotřebují. Ty musejí zajišťovat několikrát ročně dodavatel vody, tedy Vodárna, která zásobuje okresy Plzeň-město, Plzeň-sever, na Rokycansku Břasy a Ejpovice a na jihu Plzeňska Starý Plzenec, Stod, Štěnovice.

Pitná voda z veřejné sítě podléhá velmi přísným podmínkám. "Zpravidla jde o firmy, které za poplatek provedou jednoduchý rozbor a poté domácnostem nabídnou své produkty, například filtry. Někdy spíše škodí tím, že z optimálně upravené vody odejmou potřebné minerály. "Zástupce firmy nabídne čištění a elektrochemickým procesem pak vysráží z vody tvrdost, která je prospěšná," uvedl Kretek. Podle něj je ve vodě vždy nutný minimální obsah minerálů, například vápníku a hořčíku.

Lidé, kteří mají vlastní zdroje vody, si podle Kretka musí nechat provést rozbory. Provádí je více firem, ale nejkvalitněji údajně kromě Vodárny Státní zdravotní ústav. Podnik si účtuje 700 korun za základní monitorovací rozbor, který určí dusičnany, bakterie, obsah železa a tvrdost. Pečlivější je takzvaný krácený rozbor za 3 000 Kč, který objeví více minerálů, kovů a z bilance kationtů a aniontů určí obsahy dalších látek. Podnik ho stihne provést do dvou týdnů. Sama Vodárna provádí na veřejných vodovodech testy nejméně jednou ročně. Každý z nich ji přijde na 12 000 korun.