V něm mohou každoročně požádat zaměstnanci VP svého zaměstnavatele o finanční podporu až 50 tisíc korun pro organizaci, v níž se aktivně angažují. Nejvíc peněz směřuje především hendikepovaným dětem, organizacím pečujícím o seniory, do sportu i kultury.

Nejvyšší podporu 55 tisíc korun dostal čtyřletý Lukáš Jeníček, který se jako jediný pacient v Čechách potýká s extrémně vzácným typem chromozomové aberace. Lukáškova léčba je velmi náročná a nákladná, významně mu pomáhá neuro-rehabilitační program, jenž absolvuje v plzeňském Centru Hájek. Vloni dostal Lukášek ve Vodárenských kapičkách 50 tisíc korun, letos mu Vodárna přidává na navazující léčbu dalších 55 tisíc korun. „Neuro-rehabilitace proměnily téměř nehybného chlapečka znovu ve zvídavé dítě, které se již dokáže přetočit na bříško a pivotovat, děkujeme za to,“ uvedla Lukášova maminka Renata Jeníčková.

Den otevřených dveří v plzeňské vodárně a čistírně odpadních vod. Návštěvníci si mohli projít s průvodci oba provozy a dozvědět se vše o celém koloběhu úpravy a pak i čištění vody pro Plzeň.
Vodárna v Plzni nabídne pravidelné prohlídky. Zájem o ně je enormní

Podporu 55 tisíc korun získává z Vodárenských kapiček na neuro-rehabilitaci také Jakub Dolejš, který statečně bojuje se souběhem několika diagnóz. Dlouhodobým cílem celé jeho rodiny je postupné dosažení jeho co nejvyšší soběstačnosti. Kubík je odkázaný na pomoc, sám nesedí, nechodí, nenají se.