Přicházím 8. září v 17. 30 hodin na Hlavní nádraží v Plzni a už slyším, že rychlík Berounka Českých drah, kterým mám jet podle jízdního řádu v 17.40 hodin do Klatov a tam přestoupit na osobák do Železné Rudy, má zpoždění. Kupuji jízdenku a ptám se pokladní, zda mám šanci přípoj vůbec stihnout. Říká, že neví. A tak odcházím před budovu nádraží, kde čekají na cestující ze zpožděného rychlíku autobusy, protože na trase Plzeň – Přeštice začala právě 8. září výluka, o čemž si čtu na informačních cedulích. Běžím k průvodčímu s dotazem, zda stihnu přípoj v Klatovech. „Doufám, že ano. Zavolám tam,“ říká a radí mi, abych si sedla do autobusu, který jede přímo do Přeštic. Činím tak a mezitím poslouchám hlášení o zpoždění dalších vlaků, nejen rychlíku z Prahy, na který čekáme asi 20 minut.

Přípoj nikde

Konečně vidím přicházet cestující a po chvíli startujeme. Ještě zastávka na Chodském náměstí v Plzni, kde k nám nastupují i lidé směřující do Chlumčan. Řidič hovořící lámaně česky a průvodčí jim vysvětlují, že musí vystoupit a jet jiným náhradním autobusem. Zase chvilka zdržení, ale poté už jedeme přímo do Přeštic, kde přesedám do vlaku. Avšak už v době, kdy odjíždí přípoj z Klatov, tedy kolem 18.40.

Ilustrační foto
Běženců z Ukrajiny v kraji přibývá. Dochází ubytování

Když vystoupím v Klatovech na peron, přípoj nikde. Ptám se prvního železničáře, kterého vidím. „Už dávno odjel,“ mávne rukou. Nikde žádné cedule, upozornění na výluky, rady, co dělat.

Běžím k pokladně, v níž sedí paní a zjevně má se mnou účast. „Podívám se, zda nejede autobus. Tak ne, bohužel, musíte počkat. Další spoj do Železné Rudy jede ve 20.35,“ říká. Pár dalších cestujících, z toho cizinec mluvící anglicky, si sedají v potemnělé hale na lavice. Jdu ven, ale v blízkosti nádraží není ani hospoda, kde bych si dala něco dobrého na spravení nálady.

Pivo na přežití

A tak odevzdaně jako ostatní čekám, ve 20.30 hodin nastupuji do vlaku směr Alžbětín s vírou, že tentokrát dojedu podle jízdního řádu ve 21.33. Ale zase marně, rychlík z Plzně má zpoždění a tentokrát se na přípoj čeká. Průvodčí se omlouvá a vysvětluje, že za to mohou výluky. Dozvídám se také, že jsem mohla jet autobusem z Plzně až do Klatov, ale ten vyjížděl o 10 minut dříve, než je plánovaný odjezd vlaku.

Poznáte obec na snímcích?
KVÍZ: Poznejte obec, kterou zachytil hledáček redakčního fotoaparátu

„Na takové cestování už jsem zvyklá, jezdím tuhle trasu každý týden, protože pracuji v Německu. Vždycky si koupím nějaké pivo, abych to přežila s lepší náladou. Za to, že s nimi jezdíme, by nám měli spíš platit nebo alespoň servírovat kávu,“ říká mi sympatická žena středního věku. Dodává, že ještě budeme čekat v Janovicích a má pravdu.

V Alžbětíně vystupuji unavená, otrávená přesně ve 21.54 hodin, tedy po 4 hodinách a 14 minutách od plánovaného odjezdu z Plzně strávených na 97 kilometrů dlouhé trase. A zraje ve mě přesvědčení, že cesta vlakem, ač dcera ajznboňáka, není nic pro mě. V tom rozhodnutí mě utvrdila hned následující den slova ženy v Bistru na hraničním přechodě v Alžbětíně, když jsem tam při obědě líčila své zážitky. „To mě ani nepřekvapuje, dcera studuje v Praze a když se vrací posledním rychlíkem, tak jí přípoj v Klatovech občas ujede, a my pro ni musíme přijet autem.“

Mluvčí se omlouvá

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský se za komplikace spojené s výlukou Správy železnic v úseku Plzeň – Přeštice omlouvá. „Výluka probíhá od 8. do 23. září nepřetržitě. Všechny spoje jsou nahrazeny autobusy. Informace o výluce a organizaci náhradní dopravy, výlukové jízdní řády a další informace jsou k dispozici na vývěskách v železničních stanicích a na internetu. Na výluku upozorňuje také výrazný oranžový symbol OMEZENÍ NA TRASE v našem vyhledávači. Po jeho rozkliknutí jsou zobrazeny podrobnosti a odkazy na výlukové jízdní řády,“ vysvětluje s tím, že k eliminaci dopadů na cestující při této výluce, jsou v úseku Plzeň – Přeštice/Klatovy vypravovány tři linky náhradní autobusové dopravy. První linka odjíždí zmíněných 10 minut před odjezdem vlaku. „Je přímá do Klatov a nenavazuje, a tedy ani nečeká na vlak z Prahy. Je určena cestujícím z Plzně do Klatov a dál ve směru Železná Ruda. Plánovaný příjezd do Klatov je s rezervou 12 minut na přestup. Druhá a třetí linka náhradní dopravy je pokračováním rychlíku z Prahy a musí na příjezd vlaku z Prahy čekat. Linky zajišťují dopravu do jednotlivých zastávek od Prahy s tím, že jedna je přímo vedena do Přeštic s cílem zajistit přípoje na další spoje, pokud nedojde k dalším mimořádnostem na trase, druhá pak obsluhuje zastávky mezi Plzní a Přešticemi a nenavazuje na ní další spojení,“ popisuje s tím, že jsem nevyužila přímý spoj do Klatov. Dodává, že vlak z Prahy měl zpoždění, které bylo vyvoláno mimo jiné obratem vlaku z Plzně, který musel čekat na náhradní autobusy od Klatov. Tak došlo ke zdržení zhruba 30 až 40 minut. „Při tak velkém zdržení už osobní vlak v Klatovech nemohl čekat. Jeho čekací doba na přípoj je cirka 10 minut. Cestující pak mohou využít další návazný spoj,“ uvádí.

Bezohlední řidiči si postavili auta na vjezdové komunikace do lesa.
Bezohlední řidiči blokovali cesty do lesů, houbaři parkovali za zákazem vjezdu

Následný vlak s odjezdem z Klatov ve 20.35 má podle něho výjimku v čekání na přípoj. „Důvodem je fakt, že se jedná o poslední spoj ve směru Železná Ruda a další vlak, kterým by se mohli cestující v tomto směru dostat, už nejede. Proto tento vlak na přípoje od Prahy a Plzně čeká a garantuje cestujícím, že se dostanou do cíle své cesty i v případě zdržení na cestě,“ tvrdí.

Je třeba sledovat výlukový jízdní řád

Cestujícím doporučuje sledovat informace o výlukách a omezení provozu. „Pokud je ve vyhledávači spojení varování na OMEZENÍ NA TRASE, měl by se vždy s tímto omezením na trase podrobně seznámit a výlukový jízdní řád prohlédnout. V případě nejasností se může obrátit na naši zákaznickou linku telefonicky nebo dotazem na e-mail. Předejde tak případným komplikacím a zdržením. Informace jsou k dispozici například na webu, ve vyhledávači spojení nebo doporučujeme využívat aplikaci Můj vlak, kdy má cestující informace o jízdě vlaků a výlukách přímo ve svém mobilním telefonu,“ radí.

Odškodnění v případě zpoždění

V případě zpoždění má podle něho cestující možnost využít práva z přepravní smlouvy dle tarifu, který využívá. „V případě tarifu Českých drah se v popsaném případě může například vzdát další cesty, využít jinou dopravu a my vrátíme částku za neprojetý úsek. Další možností je například vrátit se do nástupní stanice. V takovém případě vrátíme celé jízdné a cesta do nástupní stanice je uskutečněna nejbližším vhodným spojem zdarma. Může také pokračovat dál v cestě nejbližším spojem, u posledních přípojů pak prodlužujeme čekací dobu tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna návaznost a cestující dosáhl cíle své cesty, byť se zdržením. V případě splnění podmínek nařízení EU vzniká také nárok na odškodnění za zpoždění. V tomto případě ČD odškodňují cestující, i když zdržení nemohly nijak ovlivnit, například v důsledku závady na infrastruktuře, sebevraždy, nehody na přejezdu, zhoršení povětrnostních podmínek, jako jsou pád stromu na trať a podobně,“ uzavírá.

Jedině s předstihem

Pro mě z toho hlavně vyplývá, že na nádraží je třeba chodit s velkým předstihem, aby si cestující zjistil všechny podrobnosti, tedy pokud nemá počítač, chytrý telefon a čas na poctivou přípravu než vyrazí na nádraží.