"Dnes mě zasáhla velmi smutná zpráva. Opustil nás profesor Vladislav Třeška, skvělý člověk a vynikající lékař, který zasvětil svůj život záchraně životů ostatních. Cítím velký smutek a zároveň vyjadřuji upřímnou soustrast celé rodině i spolupracovníkům," uvedl Roman Zarzycký.

Profesor Třeška jako specialista na transplantace v cévní a jaterní chirurgii zavedl v těchto oborech řadu ojedinělých originálních metod, které se uplatňují v klinické praxi. Chirurgickou kliniku FN Plzeň vedl již od roku 1999, v roce 2022 tam byla poprvé v České republice provedena transplantace ledviny z tzv. nebijícího dárce. Klinika se také pod vedením profesora Třešky stala významnou součástí Traumatologického centra pro dospělé a děti a patří k předním pracovištím v České republice.

Budoucnost viděl, jak řekl ještě loni na podzim Deníku, v robotických operacích, které mají několik nesporných výhod. „Patří mezi ně enormní přehlednost operačního pole, eliminuje třes rukou. Nemocný od druhého dne operace stůně, když to řeknu laicky, jako po slepém střevě nebo žlučníku,“ řekl tehdy.

Za jeho zásluhy mu prezident České republiky Miloš Zeman udělil 28. října medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti vědy, výchovy a školství, a to právě především za celoživotní práci v oblasti chirurgie, především v jaterní, cévní a transplantační chirurgii. Na medaili ho navrhl Parlament ČR. „Samotné převzetí ocenění pro mě byla velká událost. A to nejen při oficiálním večeru, ale pan prezident se s každým z oceněných setkal před slavnostním večerem osobně,“ řekl tehdy profesor Třeška. Celý akt považoval za jeden ze svých největších zážitků.