Podle ekonomického náměstka primátora Vladimíra Duchka (Pravá volba) se ale bude zdražovat přibližně jen v řádech desetikorun. „Jde o navýšení koeficientu tam, kde přibyla kanalizace a byla zavedena městská voda. V podstatě srovnáváme daň z nemovitosti tak, aby byla stejná ve čtvrtích s vybudovanými inženýrskými sítěmi,“ vysvětli Duchek.

Navýšení daně formou vyhlášky stanovuje město každoročně. Kdo chce zjistit, zda se zdražení týká právě jeho domu, může se podívat na internet na adresu http://aplikace.plzen.eu/dankoef/, kde zjistí po zadání adresy aktuální koeficient. Podle něj pak vypočte daň, kterou je nutné zaplatit finančnímu úřadu. „V Plzni v současné době platí koeficienty 1.6, 2.5, 3.5 a 4.5 podle toho, o jakou část města se jedná a jaká je tam občanská vybavenost,“ uvedla mluvčí magistrátu Edita Vighová.

Podle mluvčí Finančního ředitelství v Plzni Jitky Ježkové je poplatník povinen podat daňové nebo dílčí daňové přiznání příslušnému správci daně do 31. ledna. Přiznání se nepodává, pokud je už podal v některém z předchozích zdaňovacích období. Když se však změní okolnosti, například při změně v užívání stavby nebo nástavbou dalších nadzemních podlaží, musí se podat další přiznání. S výpočtem lidem pomůže návod na webových stránkách České daňové správy v sekci daňové tiskopisy nebo se mohou obrátit na pracovníky fiančního úřadu.

„Daňové přiznání se ale nepodává, když došlo ke změně sazby daně, průměrné ceny půdy nebo právě koeficientů,“ uvedla Ježková. Daň vyměří v tomto případě její správce a poplatníkovi ji sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Zpravidla lidé dostanou složenku, aby se usnadnilo její včasné zaplacení.

V roce 2008 získalo město Plzeň do svého rozpočtu z daně nemovitosti příjem ve výši téměř 79 milionů korun, což je asi o deset milionů více než v předchozím roce.