Co je cílem setkání se zástupci Roudné bojující proti průtahu?
Slíbil jsem, že jako poslanec se budu věnovat Plzeňskému kraji. S tímto sdružením se nesetkávám poprvé a považuji za standardní povinnost každého poslance pomáhat občanům s problémy, které jsou. A toto není problém jen regionální, ale zasahuje do něj i ministerstvo dopravy. Budu chtít bojovat za to, aby se obchvat Plzně stavěl.

Proč se o průtah a s ním související obchvat zajímáte teď a neřešil jste je, když jste byl ministrem dopravy?
Za těch osm měsíců jsem objel všechny kraje. Velmi dobře si pamatuji debatu nad koncepcí a rozvojem kraje. Tehdy ale nebyla řeč o obchvatu, ale tlak ze strany kraje byl především na opravu mostu generála Pattona. Byl jsem tehdy skeptický, jak zásadní tato priorita je. Ale je třeba zamést i před vlastním prahem a říct, že Jaroslav Škárka jakožto náš poslanec v tomto kraji zanedbal komunikaci s občanskými sdruženími. Mrzí mě, že tehdy nepřipravil dostatečně kvalitní podklady. Přijel jsem tedy napravovat chyby Věcí veřejných a doufám, že budu moci pomoct.

Co máte tedy teď v plánu? Jaké budou vaše kroky ohledně stavby průtahu?
Je jednoznačné, že jako řadu jiných staveb, které jsem řešil coby ministr dopravy, i tuto doprovází spekulace s pozemky, nekoncepčnost řady kroků a řada podezřelých rozhodnutí. Proto plánuji kroky třemi směry. První věc je pomoct občanskému sdružení v boji s podezřelými kroky státních úřadů a institucí a v této věci připravuji minimálně jednu interpelaci na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu.

Co by mohla změnit?
Mám zkušenost ještě jako ministr dopravy, že spousta témat zůstává tak trochu pod pokličkou a když se na ně posvítí, ledy se hnou. Chtěl bych se také zabývat otázkou struktury rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – kolik peněz se dává naopak na přípravu a stavbu plzeňského obchvatu a zda by se mohlo dát víc peněz. Nechci ale být populista a navrhovat navyšovat peníze tam, kde nejsou. Budu se snažit najít položku, která je zbytečná nebo není tak prioritní jako tahle, a navrhnu přesměrování peněz.

A třetí směr?
Ten je čistě mediální a právní. Snažím se upozorňovat na řadu plzeňských lumpáren a i do tohoto případu je plzeňská mafiánská chobotnice kmotrů evidentně namotaná. A i zde je zapotřebí upozornit občany, proč se něco děje. Že to není náhodou, ale na úkor občanů a ve prospěch něčí kapsy.

V nedávné době jste se pustil do bojů s plzeňskou ODS. Trochu se nabízí, že jde o populistické gesto a jen si chcete přihřát svou polívčičku…
Ve vší své politické práci si chci odpracovat vše, co se říká. Jinak řečeno nechci jen mluvit, ale chci konat. Věřím, že výsledky práce dají možnost, aby si lidé sami zhodnotili, zda jsou mé kroky účelové nebo vážně míněné.

O co dalšího se v Plzeňském kraji zajímáte?
Chci se věnovat také Ejpovicím, i to považuji za závažné dopravní téma tohoto kraje. A vítám i další podněty, protože celá koncepce Plzeňského kraje má řadu otazníků. Takže se rád sejdu s dalšími občanskými sdruženími.

Věnujete se takhle intenzivně i jiným krajům?
Byl jsem zvolen za Prahu, ale tam máme výhodu, že nás bylo zvoleno více poslanců. Tam si tedy práci můžeme lépe rozdělit. Ale všem krajům tak velkou pozornost věnovat nelze. Já se zaměřuji na Prahu, Středočeský kraj a Plzeň.

Proč zrovna Plzeňský kraj?
Právě proto, že v rámci svého působení na ministerstvu dopravy, konce mého působení na ministerstvu dopravy a vůbec příběhu Věcí veřejných se Plzeň stala středobodem. Nechci tady dělat populistické kroky nebo útočit na pana Škárku, chci tu pro lidi napravit to, co Věci veřejné kvůli panu Škárkovi udělaly.

Související článek Exministr Bárta chce překazit stavbu průtahu si můžete přečíst zde.