V sobotu a v neděli vstoupí v platnost několik větších i menších změn jízdních řádů plzeňské městské hromadné dopravy i linkových autobusů provozovaných jinými dopravci. Všechny mají společné to, že si je vyžádaly obce nebo cestující.

Do jízdních řádů přibudou nové spoje, některé budou vyjíždět dříve, některé později, aby lépe navazovaly na jiné. Nejvíce ze všech poznají změny obyvatelé Dýšiny, kteří se dočkají lepšího spojení s Plzní. Přesto starosta Jaroslav Egrmajer říká, že do budoucna by obec chtěla ještě další autobusy.

Novinky, jež zaznamenala Dýšina, popisuje Plzeňský organizátor veřejné dopravy POVED jako zásadní a výrazné posílení obsluhy linkami č. 53 (Doubravka – Dýšina, Nová Huť) a č. 54 (Doubravka – Chrást, Lidový dům).

Přibyl například večerní spoj linky 54 ve 22:43 z Doubravky, který vyplňuje mezeru mezi předchozím a noční linkou N11, která jezdí z Plzně do Starého Plzence, Letkova, Kyšic, Dýšiny, Chrástu. Bušovic a Sedlecka od srpna 2013.

Dýšina o rozšíření jízdního řádu požádala na základě strategického plánu rozvoje obce i požadavků obyvatel, které se s ním shodují. „Chceme, aby spojení s Plzní bylo co nejoptimálnější," říká starosta s tím, že teď se tomu obec přiblíží. „Do budoucna bychom ještě rádi zajistili také ranní a dopolední spoj," dodává.

Další sobotní i nedělní změny jízdních řádů, platné nově na Plzeňsku, najdete v tabulce.

Co bude od soboty a neděle jinak?

MHD – ZMĚNY OD SOBOTY 27. 2. 2016

 • linka č. 28 – úprava spojů v pracovních dnech mezi Bukovcem a Papírnou Bukovec. Spoj odjíždějící od CAN ve 12:00 nově skončí už v Bukovci. Spoj odjíždějící od CAN v 15:48 pojede až k papírně.
 • linka č. 52 – pro zkvalitnění přestupu mezi linkami č. 16 a 52 dojde v pracovních dnech k posunu odjezdu z Doubravky z 12:50 na 13:00. Zajistí to přestup ze spojů linky č. 16, které přijíždějí do Doubravky ve 12:51, 12:55 a 12:58. Čas odjezdu z Bušovic zůstává. Ve víkendovém provozu bude uspíšen odjezd spojů v 15:00 z Doubravky a 15:20 z Chrástu o 15 minut.
 • linka č. 53 – na základě požadavku obce Dýšina budou ve víkendovém provozu uspíšeny časy odjezdů spojů linky č. 53, které nyní pojedou v těchto časových polohách: 15:16 z Doubravky do Červeného Hrádku, 15:25 z Červeného Hrádku do Doubravky, 15:54 z Doubravky do Nové Hutě. Večerní pár spojů s odjezdy ve 21:35 z Doubravky a 21:44 z Červeného Hrádku bude zrušen a nahrazen spoji linky č. 54. Od 27. 2. dojde rovněž k trvalé změně obsluhy zastávek Kyšice linkou č. 53. Bude zrušena duplicitní obsluha těchto zastávek u spojů jedoucích z Kyšic do Nové Hutě a zpět. Spoje linky č. 53 jedoucí v celé trase obslouží v Kyšicích ve směru od Doubravky zastávky Kyšice a Kyšice, ObÚ a dále pojedou rovnou na Dýšinu. Spoje linky č. 53 jedoucí v celé trase pojedou v Kyšicích ve směru od Dýšiny rovnou na Horní Náves, kde obslouží zastávku Kyšice, ObÚ, ze které pojedou na Dolní Náves, kde obslouží zastávku Kyšice a budou pokračovat do Doubravky.
 • linka č. 54 – pro zkvalitnění přestupu mezi linkami č. 16 a 54 dojde v pracovních dnech k posunu odjezdu spoje z Doubravky ze stávajícího času 8:40 na čas 8:45, což umožní přestup ze spoje linky č. 16 s příjezdem v 8:43 do Doubravky. Na základě požadavku obce Dýšina bude ve víkendovém provozu přidán večerní pár spojů s odjezdy z Doubravky ve 21:13 do Nové Hutě a ve 21:35 z Nové Hutě do Doubravky.

LINKOVÁ DOPRAVA – VYBRANÉ ZMĚNY OD NEDĚLE 28. 2. 2016

 • linka 450556 Plzeň, Slovany – Štěnovice – Losiná – prodloužení dopoledních spojů o úsek Štěnovice – Losiná.
 • linka 450554 Lhůta – Plzeň – liché spoje zastaví pro výstup na Jižním předměstí, spoj č. 16 ve směru Plzeň – Lhůta vyjede o deset minut později, v 15:35
 • linka 440615 Nepomuk, město – Nepomuk, žel.st. – spoj č. 15 vyjede v 15:18 z centra Nepomuku
 • linka 450611 Nepomuk – Mohelnice – nový školní spoj v 15:40 z Nepomuku, žel.st. do Mohelnice a zpět
 • linka 460334 Žihle – Mladotice – Plasy – opoždění spoje č. 28 o 5 minut v úseku Mladotice – Plasy
 • linka 470260 Rokycany – Plzeň – nové nedělní spoje za zrušené spoje na lince 149530 s návazností na linku 470020
 • linka 450170 Plzeň – Šťáhlavice – opoždění spoje č. 12 (11:30 z Plzně, Slovan) o 10 minut 

zdroj: POVED