"Jejich hlavním účelem bylo získat praktické poznatky o chování trakční soustavy v dlouhém jednokolejném tunelu při této rychlosti. Zkušebním jízdám předcházela měření diagnostickými prostředky správy železnic a provedená technicko-bezpečnostní zkouška, která potvrdila způsobilost příslušného traťového úseku k jízdám dvousetkilometrovou rychlostí," uvádí SŽDC v tiskové zprávě.

Zdroj: Youtube

„Měřící souprava dosáhla rychlosti 200 km/h při čtyřech jízdách, přesně tak, jak bylo naplánováno. Diagnostické údaje získané při testovacích jízdách budeme dále analyzovat a používat k optimálnímu návrhu konstrukcí trakčního vedení při zavádění vyšších rychlostí na tratích Správy železnic,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Aktuálně je v přípravě 207 kilometrů různých traťových úseků, na kterých by se v budoucnu mohlo jezdit rychlostí až 200 km/h. Na rychlost 200 km/h se pak projektuje část nové trati mezi Plzní a Domažlicemi.

Ejpovický tunel byl budován pomocí razicího štítu o menším průměru, v jeho tubusech je vybudována pevná jízdní dráha. "V takovém prostředí, kdy souprava představuje píst, se chová trakční vedení jinak než ve dvoukolejném tunelu nebo na širé trati," vysvětluje SŽDC ve zprávě. "Vzhledem k tomu, že metoda stavby Ejpovického tunelu se ukázala jako vysoce efektivní, předpokládá se její použití při projektování a stavbě nových železničních tunelů. Vlastní zkušební jízdy byly realizovány speciální měřicí soupravou ÖBB tvořenou dvěma hnacími vozidly řady 1116 Taurus, vybavenými měřicím sběračem, mezi nimiž byl umístěn vůz pro diagnostiku trakčního vedení," pokračuje zpráva.

Restaurace v Plzni začaly kvůli novým opatřením proti šíření covidu prodávat občerstvení přes okénko nebo mezi dveřmi.
OBRAZEM: Začala platit přísnější opatření. Jak se projevila v našem kraji?