„Magistrátní odbor školství, mládeže a tělovýchovy přijal 109 žádostí v celkové požadované výši 4,6 milionu korun. Žádosti byly předloženy komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně, která doporučila k poskytnutí dotace celkem 82 žádostí ve výši 1,5 milionu korun,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová (ANO). Celkem 383 tisíc korun přidělí radní na rozpočtové opatření pro základní školy zřizované městem. V tomto případě dotace poputují na materiální vybavení zájmových kroužků, relaxačních aktivit, školní družiny, na výpravy do školy v přírodě či na pořádání oslav výročí založení 11. a 14. základní školy Plzeň.

Radní dále schválili poskytnutí 16 dotací v celkové výši 275 tisíc korun; podporu od města obdrží např. Farma Jitřenka, Základní umělecká škola Plzeň, Klub plastikových modelářů nebo Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň.