Hodinový koncert si přímo v centrále věznice poslechla asi stovka vězňů. Vybrané hudební produkce organizované kaplanem Blažejem Pelánem tvoří již tradičně kostru kulturně-osvětových akcí spojených s Vánoci.