Již třiadvacátý ročník Jízdy historických vozidel zde totiž pořádal Veteran Car Club Plzeň. Kolona historických vozidel vyjela v půl jedenácté z návsi v Bolevci. Sešlo se přes sto vozidel různého druhu a stáří, avšak žádné nesmělo přesáhnout rok výroby 1980. Auta měla naplánovanou trasu po Plzeňském kraji, konkrétně po okrese Plzeň – sever a Rokycany. Celkově čítala trasa kolem devadesáti kilometrů. Vzhledem k hojné účasti se dá očekávat, že tradice bude opět příští rok pokračovat.