Stavby, opravy i rekonstrukce v obcích Plzeňského kraje příští rok opět podpoří Program stabilizace a obnovy venkova. Oproti loňskému roku ztučněl o pět milionů korun a v porovnání s rokem 2014 bude více než dvojnásobný.

Rekordních 115 milionů korun se bude opět rozdělovat ve třech dotačních titulech Projekty obcí, Územní plány, Integrované projekty. „U prvního titulu chceme, aby obce do 1500 obyvatel žádaly o 100 až 500 tisíc korun, a obce s více než 1500 obyvateli o 100 až 300 tisíc korun,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Dotační titul Územní plány stejně jako vloni zvýhodní takzvané brdské obce na území bývalého vojenského újezdu a dnešní chráněné krajinné oblasti. Mohou požádat o vyšší částku než ostatní obce, a to nejen na pořízení nového územního plánu, ale také na změnu stávajícího, což ostatní obce nemohou. Vloni obce z Brd o peníze na územní plány příliš nežádaly, během jednoho roku od zrušení vojenského újezdu se nestihly připravit. „Věřím ale, že letos zájem bude,“ dodal hejtman.

Co se díky programu udělalo během letošního roku?

Například Kanice na Domažlicku získaly 460 tisíc korun na opravu koupaliště, Čímice mohly díky půlmilionové dotaci obnovit místní komunikaci, jihoplzeňské Borovy s příspěvkem 400 tisíc korun opravovaly mateřskou školu, Chválenice díky stejné částce rekonstruoval veřejné osvětlení, severoplzeňský Žilov mohl díky 300 tisícům korun zavést plynové topení do kulturního domu ve Stýskalech, Sebečice na Rokycansku dostaly 390 tisíc korun na revitalizaci návsi a Trpísty s příspěvkem 400 tisíc korun pokračovaly v rekonstrukci vlakového nádraží.

Dotační program vyhlásí Plzeňský kraj po příštím pondělí 18. prosince, kdy má zastupitelstvo schválit rozpočet na příští rok.

V posledních letech částka rozdělovaná obcím stále rostla:• 2014: 50 milionů Kč
• 2015: 80 milionů Kč
• 2016: 100 milionů Kč
• 2017: 110 milionů Kč
• 2018: 115 milionů Kč

Plzeňský kraj rozděluje dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova od roku 2005. Zvýhodňuje například obce, které se zapojují do soutěží typu Vesnice roku.

V rámci dotačního programu se vyhlašují tři tituly:Projekty obcí – dotace na pořízení, opravy, rekonstrukce hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury.
Územní plány – dotace na pořízení územního plánu pro obce do 2000 obyvatel (zvýhodněny jsou brdské obce).
Integrované projekty – dotace pro mikroregiony, například obnova drobných sakrálních památek, vybudování naučné stezky, modernizace autobusových zastávek.