„Očekáváme přibližně stejnou velikost veletrhu jako před dvěma lety,“ říká Jana Brabcová, jednatelka pořádající společnosti Grafia. Vstup i celodenní program a služby jsou pro návštěvníky opět zdarma.

Mají firmy o letošní veletrh zájem?

Personalisté opravdu přivítali, že se veletrh konečně může konat naživo. Možnost osobního setkání s uchazeči je pro ně klíčová. Můžeme potvrdit, že stabilní kmen vystavovatelů zůstává, ale už teď víme, že přibudou i společnosti, které budou vystavovat poprvé.

Máte představu o tom, jak se za dva roky během covidu proměnil trh práce?

Podle rozhovorů s personalisty jsou sice stále v kurzu pozice ve výrobě, ale hledají se i specialisté na místa technicko-hospodářských pracovníků a do administrativy. Je stále zájem o techniky, čím dál víc se však hledají také pracovníci v pečovatelství a ve službách. Naopak méně teď už nabírají logistické a zasilatelské služby a dodavatelé do automotivu.

Přinese akce i nějaké novinky?

Veletrh se dotýká i dalších věcí spojených s prací, proto chystáme novinky v některých poradnách a přednáškách atraktivních i pro návštěvníky, kteří třeba teď právě práci nehledají. V doprovodném programu poradíme, jaké rekvalifikační kurzy mohou návštěvníci získat, jakou má cenu jejich práce na trhu, jak na životopis a podobně. Důležitá bude pracovně-právní poradna, tam si myslím, že budou letos jiné dotazy, než bývalo zvykem, právě kvůli covidu. Přibyla poradna pro lidi v nesnázích všeho druhu, ať už jde o dluhy či sociální situaci, a také krizová poradna Diakonie Západ. Na významu v této době podle mého nabylo i naše ocenění Mama / Parent Friendly pro podniky přátelské rodině, na oceněné vždy hned pod pódiem čekají maminky s kočárky. Jako vždy na veletrhu najdete i kontrolu zrakové kondice, zdarma fotky do životopisu, poradnu pro start podnikání, výuku první pomoci a letos nově zdravotníci poradí s ergonomií chůze, s Lionsclubem pak zopakujeme tradičně úspěšnou sbírku starých brýlí pro potřebné. Každou hodinu také losujeme ankety o ceny. Přijít letos na veletrh se opravdu vyplatí, i když práci právě nehledáte.

Co v hale Lokomotivy nabídne stánek Grafie?

Poradíme, jak získat zdarma užitečné rekvalifikace a další kurzy až za 50 000 korun, což ocení všichni, kdo už nechtějí zvyšovat svoji kvalifikaci studiem ve škole. V nabídce jsou kurzy pro obsluhu CNC strojů, pečovatelství, personalistiku, logistiku, lektorství, ale také marketing či administrativu, dokonce spojené s výukou jazyků. Nabízíme také kariérní poradenství. Pro zájemce, kteří se chystají do práce po rodičovské, nebo jen chtějí oprášit jazykové a PC dovednosti, máme připravený projekt Moje budoucnost v Plzni a okolí. Tady pomůžeme najít pracovní uplatnění i mladým do 25 let či lidem bez práce.

Bude veletrh šancí i pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří by si u nás chtěli najít práci?

Snažíme se, aby veletrh byl přínosem i pro ně. Naše pomoc bude směřovat k výuce češtiny a uplatnění jejich kvalifikace, nechceme, aby kvalifikovaní lidé končili v dělnických profesích nebo jako uklízečky. Snažíme se také o přímý kontakt Ukrajinců se zaměstnavateli, aby nedocházelo při zprostředkování práce k nějakým mafiánským praktikám. V ukrajinském koutku budou k dispozici tlumočníci pro rozhovory se zaměstnavateli. Společně s Diakonií Západ pak chystáme také sbírku školních potřeb pro ukrajinské děti.

Vše o veletrhu najdete na http://praci.najdisi.cz/