Už třicet let úřady doslova bombarduje žádostmi o úpravu potoka.

„Je mnohem mělčí než má být – někde o více než půl metru. V polovině sedmdesátých let tam totiž zůstal navezený materiál po stavbě železničního mostu,“ pokračuje Slivoně. Podle něj je právě tohle hlavní důvod toho, proč se potok rozlévá – nevejde se do koryta. „Navíc na levé straně, kam by se mohl rozlít, je zavezeno,“ doplňuje Plzeňan.

Problematiku Vejprnického potoka řeší Povodí Vltavy už dlouho, dokonce vznikl i projekt na jeho úpravu v místě železničního mostu. Tam mělo dojít k jeho rozšíření a zkapacitnění. „Problém totiž není v jeho hloubce, ale v tom, že je u mostu profil nekapacitní a voda se tam při povodňových průtocích laicky řečeno vzdouvá zpět,“ vysvětluje ředitel plzeňské pobočky Povodí Vltavy Miloň Kučera.

Na stavbě za zhruba deset milionů korun se mělo podílet také město, práce na úpravách ale nakonec ani nezačaly. „Na jednání v květnu 2009 vedení města prohlásilo, že Vejprnický potok není prioritou protipovodňových opatření, takže jsme projekt po společné dohodě zastavili,“ doplnil Kučera.

V té době už také Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončovala koridor Plzeň – Cheb a plánovala rekonstrukci železničního uzlu Plzeň. „Její součástí je vznik a rekonstrukce několika mostů, mezi něž patří ten přes Domažlickou ulici a Vejprnický potok,“ potvrdil mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Záměr na úpravu potoka vznikl jako důsledek mnohaletého jednání mezi vedením města, místními obyvateli a Povodím Vltavy. A nebyl jediný, určitým dílem měli přispět všichni. „Město slíbilo vyměnit starou betonovou lávku, kde se vždy zachytily kmeny, větve a další náplava, což pak působilo jako špunt. A město svou část splnilo,“ argumentuje tehdejší radní pro životní prostředí Petr Náhlík. Součástí dohody bylo také vystavění zhruba dvaceticentimetrových podezdívek plotů okolních pozemků. „Ty měly vzniknout na náklady jejich majitelů,“ upřesňuje Kučera. Tyto zídky ale dodnes nestojí.

Přestože k dohodě nedošlo, obyvatelé Slovanského údolí se svého nakonec zřejmě dočkají. „S přemostěním Vejprnického potoka začneme v první polovině příštího roku,“ slibuje Halla ze SŽDC. Jakmile se začne, přispěje i Povodí Vltavy. „Znovu budeme připravovat řešení úpravy parametrů koryta,“ řekl Kučera. Laicky řečeno by se pak měl potok v tomto místě rozšířit. Navíc se podle Kučery dá navázat na dříve odložený projekt.