Vodní plochy následkem šňůry parných dnů rapidně vysychají, situace je kritická. „V Boleveckém rybníku chybí až 60 centimetrů vody“ uvedl hydrolog Jindřich Duras.

„Mohou za to samozřejmě vedra, ale i to, že čtvrtinu povodí Boleveckého rybníka tvoří zástavba a voda, která by se měla dostat do rybníka, mnohdy končí v kanálech. V minulých letech se tento problém neřešil, vody bylo dost. Letošní vlna veder nám ale ukázala, jak nezodpovědně jsme k povodí přistupovali a jaké problémy nám to může způsobit.“ rozvádí Duras.

„Ani Senecký rybník na tom není lépe. Je napuštěný jen z půlky, a to kvůli těžbě sedimentů a pracím na hrázi. V ostatních rybnících Bolevecké soustavy je situace lepší, jejich povodí je většinou nezasažené zástavbou, a tak je v nich vody dost,“ uzavírá odborník.

„Stávající sucho kvalitu vody nezhoršuje, a to zejména díky blízkým poměrně stabilním ekosystémům. Všechny rybníky byly krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceny jako vhodné ke koupání, a obdržely tak nejvyšší možné hodnocení,“ uvedl Richard Havelka ze Správy veřejných statků města Plzně.

Problémy v současné době zažívá i hracholuská přehrada. „Momentální naplnění zásobního prostoru nádrže je 70 %, ale abychom splnili nasmlouvaný výtok, vytáčíme 2,5 metru kubického denně, ale přítok je pouhých 0,9. Takto nízký přítok je způsobený nedostatky vody v okolním povodí,“ sdělil ředitel Povodí Vltavy Miloň Kučera.

„Přicházíme tak každý týden o 23 centimetrů vody, což je přes tři centimetry denně. Nedostatkem vody je omezena lodní doprava, a oblíbený parník tak nemůže zaplout do všech přístavů. Některé musely být zrušeny,“ uvádí Kučera.

RYBY PLAVOU BŘICHEM VZHŮRU

Vysychání vod trápí zejména rybáře, protože způsobuje nedostatek kyslíku ve vodních plochách a ten je pro ryby smrtící.

„Menší rybníky se ještě dají okysličit, ale na velkých vodních plochách je to obrovský problém,“ říká Jiří Čermák z Českého svazu rybářů, pobočky Plzeň.

Nejvíce jsou postiženy velké druhy ryb, které mají větší spotřebu kyslíku. „Nejháklivější jsou obecně dravci sumci nebo okouni, ale též kapři, ti potom plavou břichem nahoru,“ říká Čermák. Problém je i teplá voda, ale té se ještě ryby dokážou přizpůsobit.

Český svaz rybářů proto apeluje na své členy: „Pokud rybář zpozoruje známky začínajícího masového úhynu ryb, je v první řadě co nejrychleji nutné informovat o situaci uživatele revíru prostřednictvím hospodáře, který je za tento revír zodpovědný. Jen tak je možné zamezit dalšímu úhynu.“

Ilustrační foto
Pozor na výluky, tramvaje nahradí autobusy

Jiří Šolcl, Martin Šiška