„Vzhledem k počasí jsme s účastí spokojeni. Minulý rok byla návštěva téměř stejná, ale počasí o poznání lepší,“ doplňuje Sojka.

Největší zájem byl podle jeho slov o stan, kde zaměstnanci ZČU dělali fyzikální a chemické pokusy. „Bylo tam skoro pořád plno,“ pokračuje Sojka. „Zaujala mě chemická laboratoř. Pěkné byly pokusy s tekutým dusíkem. A samozřejmě se mi líbily i exponáty. Třeba Van de Graaffův generátor,“ řekl František Šťastný, který v Plzni studuje ekonomickou fakultu.

Některé návštěvníky nepřitáhla na akci věda, ale kapely, jež zde vystoupily. „Líbí se mi tu. Kapely jsou tu slušný. Dobře zahrála Lucie revival,“ říká student Marek Vítek.

Dětem, kterých akci i přes poměrně pozdní dobu konání navštívilo několik desítek, se líbily kresby jejich vrstevníků, Ti se zúčastnili soutěže Einsteinové 21. století aneb Jak vypadá a co dělá dnešní vědec.

Veřejnosti se také představili čtyři vědci ze ZČU a Škody Holding. Mluvili o práci i zájmech. Mezi nimi byl i archeolog Pavel Vařeka, který do Plzně dorazil přímo z konference na Slovensku a vyprávěl o archeologickém výzkumu v Iráku.