Jak by měla plzeňská vánoční prezentace vypadat?
Jednalo by se o koncert Rybovy Vánoční mše nejspíše v podání domažlického sboru Čerchovan, plzeňských sólistů a orchestru plzeňské konzervatoře. Bylo by to na počest kardinála Špidlíka a také plzeňského rodáka kardinála Berana. Součástí by se mohla stát i výstava o něm. Chceme si ve Vatikánu vyhlédnout vhodné prostory, kde by se akce dala pořádat.

To ale není jediný důvod vaší cesty.
Ne. Máme totiž v plánu zorganizovat v Římě výstavu o významném světci Janu Nepomuckém. Ten je velmi oblíbený po celém světě, což dokázala i světová výstava v Šanghaji, kde byly v souvislosti s ním k vidění kamenné desky. Ze strany návštěvníků o ně byl velký zájem. Na toto téma je k dispozici kolekce obrazů současných českých umělců, která v současné době není nikde vystavena. Existuje sice pravidlo, že ve vatikánských galeriích a muzeích se nevystavují díla žijících umělců, ale Vatikánská kulturní rada vyhlásila výzvu pro současné umělce na vytvoření děl s církevní tematikou. Bereme s sebou katalog obrazů.

Obě aktivity mají souvislost s kandidaturou Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Co se v souvislosti s ní chystá v nejbližší době přímo v Plzni?
Aktuálně byl vyhlášen projekt Plzeňské ikony. Kdokoli může přihlásit plzeňskou ženu, která ho nějakým způsobem ovlivnila. Pro každého Plzeňáka nejspíše existuje nějaká ikona. Může to být třeba sestřička, která o něho pečovala, když na tom byl zdravotně špatně, nebo maminka, babička či učitelka. Zároveň je také možné přihlásit ženu, která podle vás záapdočeskou metropoli ovlivnila. Podrobnosti jsou na webu www.plzenskeikony.eu.

Jak nápad vznikl?
Kromě soutoku čtyř řek, jsme chtěli využít ještě něco pro Plzeň charakteristického. Něco, co by ji pojmenovalo. Vilém Dubnička přišel s nápadem, že Plzeň je žena. Vždy byla vzdorovitá a byla za to potrestána. Především v době komunismu. V devadesátých letech byla ve špatném stavu. Pak ale začala zvedat hlavu a získávat zpět svou krásu.