Konference se zúčastnilo přibližně 40 posluchačů, zejména z řad studentů plzeňských gymnázií.¨

V průběhu konference se u řečnického pultu vystřídalo mnoho renomovaných odborníků - vyučující na katedře ekonomie a kvantitativních metod Ekonomické fakulty ZČU David Martinčík, poslanec a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR Vladislav Vilímec či předseda Strany svobodných občanů Petr Mach.

Diskuze během konference nesouvisela pouze s problematikou vyrovnaných státních rozpočtů, ale například také s členstvím České republiky v Evropské unii a s tím spojené čerpání evropských dotací.