Neogotická kaple svaté Anny zde byla postavena ke konci 19. století a o 70 let později zbořena. S nápadem připomenout dřívější dominantu přišli místní obyvatelé.

„Není zcela obvyklé budovat pamětní místa připomínající zaniklé historické stavby, a to formou moderní architektury. Navíc jde v podstatě o participativní projekt, protože lidé sami přišli s nápadem připomenout kapli svaté Anny,“ popisuje místostarosta ÚMO Plzeň 4 Jan Kakeš.

„Každá náves je pro místní obyvatele důležité místo setkávání. Bohužel momentálně náves v Újezdě tuto funkci po většinu roku neplní. My jsme si dali za cíl toto změnit. Připomínka kaple je pro nás v podstatě začátkem obnovy tohoto cenného území. Následovat by měla výsadba stromů a úprava cestní sítě. V dubnu bychom rádi na Újezdské návsi zorganizovali kulturní akci k oslavě Velikonoc,“ doplňuje starosta ÚMO 4 Tomáš Soukup.