Součástí stavby za téměř 40 milionů, kterou nechalo vybudovat město Plzeň, jsou i opěrné zdi vyrovnávající výškové rozdíly a komunikace pro pěší umožňující přístup k hřištím.

Areál bude sloužit zejména Regionální fotbalové akademii Plzeňského kraje a Klubové fotbalové akademii Viktoria Plzeň, stejně tak žákům sportovních tříd 33. základní školy a v rámci školní výuky 15. základní škole. V severní části areálu se nachází fotbalové hřiště s přírodní trávou o rozměrech 105 krát 68 metrů.

„Hřiště je navrženo tak, aby se na něm mohly hrát nejvyšší žákovské a dorostenecké soutěže. Dále bylo zbudováno tréninkové multifunkční hřiště o rozměrech 50 krát 51 metrů a tréninkový kopec neboli takzvaný powerhill s umělým trávním kobercem,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký.

„Tento nově vybudovaný areál umožní systematickou a ještě efektivnější sportovní přípravu členů fotbalových akademií a současně jasně potvrzuje dlouhodobou a cílenou podporu města Plzně sportu a tělovýchově mládeže, za což městu patří naše velké poděkování,“ zdůraznil prezident FC Viktoria Plzeň Tomáš Paclík.

Zhotovitelem investiční akce byla společnost POHL cz, a. s., odštěpný závod Plzeň. Stavět se začalo v říjnu 2018, dokončeno bylo v červenci tohoto roku.