Profesionální hasiči z Plas, dobrovolní z kožlan a také policie. Tyto složky vyrazily v pátek 10. září k základní škole v Kožlanech, kde bylo simulováno zakouření interiéru a následné vyhlášení poplachu včetně výzvy k evakuaci žáků. "Za asistence hasičů byli úspěšně evakuováni všichni žáci do bezpečného prostoru hřiště vedle budovy. Po nácviku evakuace na děti čekal ještě další program v rámci branného dne," informovala mluvčí policie Eva Červenková. "Na několika stanovištích si děti prohlédly policejní výstroj a výzbroj, hasičské vybavení a byla jim představena činnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému," dodala mluvčí.