Třetí městský obvod vyjednal, že v Živé školce budou mít přednost děti, které v obvodě žijí. „Bylo to náročné, ale jsem rád, že se vše povedlo zařídit v krátkém čase tak, aby se skupina otevřela již v září. Mým cílem bylo, aby všichni rodiče s dětmi staršími tří let je měli možnost umístit a mohli nastoupit do zaměstnání,“ vysvětluje 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Spolek Živo, který za zřízením předškolního zařízení u Borské přehrady stojí, slibuje láskyplné prostředí s domácí atmosférou plnou pohody a důvěry, kam se budou rády vracet. „Náš spolek provozuje již pět dětských skupin v Plzni, můžeme tak nabídnout spoustu zkušeností i kladných referencí,“ říká zakladatelka spolku Olga Mourková.

Dětská skupina zajišťuje systematickou předškolní výchovu dětí a je registrovaná v rejstříku MPSV. Zároveň splňuje všechny zákonné parametry včetně těch hygienických. „Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. Dětem poskytujeme co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby se rozvíjely po stránce fyzické i duševní,“ doplňuje zakladatelka. Ve vzdělávacím programu dává Živá školka dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Ale zároveň tak, aby to pro ně bylo smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života. Pobyt venku a budování pouta s přírodou zde považují za důležitý prvek ve výchově.

Spolek zároveň rekonstruuje i prostor ve Škodalandu, kde bude platit třetímu městskému obvodu nájemné. Dětská skupina zde nabídne místo celkem pro 24 dětí. „Pro nás to znamená významné navýšení kapacity předškolních zařízení zejména pro oblasti Výsluní, Bory, Valcha a Radobyčice,“ uvádí místostarosta. Prostor Škodalandu bude k dispozici nejen dětem, ale mohou tu trávit čas i se svými rodiči i po vyzvednutí ze školky.

Školka bude v provozu ve všední dny od 7 do 16.30 hodin, školkovné vyjde na šest tisíc korun plus stravné. „Hlavním kritériem pro přijetí je trvalé bydliště rodiče dítěte na MO Plzeň 3, dále pořadí zápisu do listu zájemců, přičemž přednost mají zapsaní sourozenci stávajících dětí a věk dítě cca od tří let výše,“ jmenuje kritéria, podle kterých se bude Živá školka řídit, Olga Mourková. List pro zápis zájemců najdete na: www.spolekzivo.cz/skolka-na-borech.