„Snažíme se, aby okolí Adélovy ulice, kde bydlíme, bylo pěkné. Za domem směrem k transfúzní stanici je ale trávník u chodníku naprosto příšerný. Tráva se tam nesekala přinejmenším několik týdnů,“ říká Plzeňan David Hrdina.

Podle vyjádření Radka Koželuha z odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 3 provádí letos firma pro obvod sekání trávy podle harmonogramu, který je dohodnutý ve smlouvě. „Stížnosti občanů samozřejmě chápeme, ale v současné době probíhá systematicky druhá seč, na jejíž dokončení má firma čas ještě do konce července. Pak už by měla být tráva posečena všude v centrálním obvodu,“ uvedl Koželuh.

Starosta trojky Jiří Strobach už začátkem července připustil, že se sekáním trávy jsou potíže. Přislíbil ale, že obvod další seče přidá. Ani to ale zřejmě nepomohlo, tráva totiž v současném počasí roste velmi rychle.

Každé z celkem tří naplánovaných sečení trávy v centrálním obvodu stojí radnici 1,5 milionu korun. Obvod je pro údržbu trávníků rozdělen na čtyři úseky. Na úklid a sekání trávy má ÚMO Plzeň 3 nasmlouvanou soukromou firmu.