Ve Lhotě byla v neděli 6. září otevřena nová sokolovna. Město Plzeň ji postavilo na místě zcela nevyhovující klubovny u fotbalového hřiště v ulici Kolem Zahrad. Nová budova poslouží fotbalistům TJ Sokol Lhotaa stane se také místem, kde se budou moci občané potkávat a pořádat zde akce.

„Našemu rozlohou nejmenšímu městskému obvodu doposud chybělo místo, kde by se místní občané mohli potkávat a pořádat zde své akce. Touto stavbou město chybějící infrastrukturu obvodu vynahradilo. Věřím, že se sokolovna do budoucna stane centrem pro místní občany, kteří se zde budou společně scházet i sportovat,“ řekl primátor města Martin Baxa.

„Nová sokolovna našemu společenskému životu ve Lhotě velmi pomůže. Do současnosti nemáme prostory, kde bychom mohli pro naše občany pořádat akce a setkání. Nyní je pořádáme pouze v zasedací místnosti v budově úřadu městského obvodu nebo mimo náš obvod. Na stavbě sokolovny se náš obvod podílí částkou šesti milionů korun,“ řekla starostka obvodu Zdeňka Hončarová.

Po slavnostním otevření odehrála stará garda Viktorie Plzeň fotbalové utkání s TJ Sokol Lhota.