Nemocnice na základě vyhodnocení zkušebního provozu parkovacího systému ruší bonus první hodiny zdarma. Od května se bude platit za každou započatou hodinu 10 korun. Změna se týká parkování uvnitř areálů Bory i Lochotín, systém parkování před vchodem F na Lochotíně zůstává zachován.