Akce připomněla osobnost českého faráře a včelaře Josefa Antonína Janiše, který jako první na světě dokázal před 230 lety popsat partenogenezi u včel, tedy jev, kdy je královna schopna klást vajíčka, aniž by došlo k oplození. Na přednášce vystoupila špička českého včelařství, jedním z témat bylo, jak zabránit masivním úbytkům včel. K vidění byl i historický úl.