Třídili sebrané ošacení, vařili polévku a čaj, objížděli místa pobytu lidí bez domova a rozdávali pomoc přímo v terénu. Několik plných aut materiální pomoci se tak dostalo ke zhruba pěti desítkám lidí. Dobrovolníci vydávali ošacení, čaje a polévky vedle podchodu u plzeňského hlavního nádraží. Další ohrožené občany kontaktovali dobrovolníci na periferiích města. V několika případech zanechali ošacení a lůžkoviny v obývaných improvizovaných úkrytech. Největší zájem byl o spacáky, deky, kabáty a zimní boty. Vše pocházelo ze sbírky Nenechte své srdce zmrznout, kterou v uplynulém týdnu vyhlásily evangelické sbory na Plzeňsku. Podle informací pracovníků v terénu i v azylových domech je v tuto chvíli akutní potřeba oblečení pokryta.