Mřížky na zemi vyznačují místa pro každého transportovaného. To ukazuje, jak malý prostor měli lidé, které vlaky převážely. „Autentický zážitek dotvářejí figuríny a dokumentární film s výpověďmi lidí, kteří přežili,“ dodává Honys.

Součástí projektu je ještě druhý vůz, který slouží jako výstavní sál. Návštěvníky seznámí s historií protižidovských opatření po roce 1938. Výstavu doplňují výpovědi dvaceti konkrétních lidí pronásledovaných nacisty.

„Chceme hlavně mladým lidem připomenout, jaké utrpení museli transportovaní prožít,“ vysvětluje Roman Hradecký, náměstek ředitele Muzea Slovenského národního povstání, které výstavu organizuje.

V každém z transportů mířilo vstříc děsivému osudu zhruba tisíc lidí. Z téměř šesti desítek tisíc deportovaných přežilo podle slov ředitele muzea Stanislava Mičeva asi jen 800 lidí. „Nejvíce štěstí tehdy měly dívky z prvního transportu. Mnoho z nich totiž v táborech působilo jako lékařky,“ dodává Mičev s tím, že pro expozici vybírali ze 620 fotografií.

Putovní expozici si kromě Plzně budou moci lidé prohlédnout v dalších jedenácti českých a moravských městech. Svou pouť po naší republice započal vzpomínkový vlak koncem března na nádraží Praha–Libeň. Poslední zastávkou budou v červnu Bohušovice nad Ohří, které se nacházejí v blízkosti Terezína.