Pětidenní sameček ještě saje mléko. Jeho rodiče byli v roce 2015 dovezeni přímo z italského chovu, kde se živí pouze trávou a porostem. V zimě jim proto ošetřovatelé dávají luční seno, granule a mačkaný oves, v létě pak čerstvě posečenou směs lučních bylin a trav. Koza girgentánská patří k odolným plemenům. Název je spjat s místem jejího původu, a to provincií Agrigento. Zvíře se chová převážně pro mléko a maso. Jedna koza vyprodukuje ročně kolem 400 litrů mléka. Plzeňská zoo začala s chovem tohoto plemene v roce 2002.

Kromě kůzlete se před několika dny v zoo narodilo vůbec první mládě ovce valašské.