Od 16 hodin tam účinkuje komorní smyčcový orchestr L’estro arco pod um. vedoucím Miroslavem Esterlem. Vstupné na vánoční koncert barokní hudby je dobrovolné. 

Petr Vadovič