Co nejpodstatnějšího se podle vás v poslední době změnilo v obci?
Za jeden z hlavních počinů považuji napojení bytovek na vodovod a také opravu stávajícího objektu vodárny. Pak je zde spousta oprav na kanalizaci prakticky v celé obci. Nevynechali jsme ani dopravu. Provedli jsme penetraci cesty k novým domům a celé místní komunikace. Také jsme nechali nainstalovat zařízení na měření rychlosti vozidel při průjezdu.

A co obce, které pod Úlice spadají?
Jedná se o čtyři lokality. Nová Jezná, Kníje, Jezná a Hracholusky. V Nové Jezné jsme hlavně opravili tamní komunikaci včetně prohloubení příkopů. V Kníjích jsme svedli dešťovou vodu do rybníka, takže už neteče na náves a také jsme tam renovovali silnici. Nejvíce práce v Jezné provedli dělníci v areálu tamního hřbitova. Sázely se tam nové okrasné stromy a zprovoznili jsme tam studnu. V obci Hracholusky jsme pak zaměřili pozornost především na tamní kapli.

Pokud byste měl přilákat nové potencionální občany do vesnice, na co by to bylo?
Především na výstavbu nových domů. Ke stavebním parcelám bude do konce října zavedená kanalizace. Nemáme ani žádný problém s dopravou a je tady čisto a klid. Také zde máme tři příjemné hospůdky a restaurace, v kterých výborně vaří.

Pořádá obec také nějaké kulturní akce?
Vzhledem k tomu, že nemáme kulturní dům, je velmi těžké zde něco pořádat. I tak máme v obci hned několik příležitostí, jak se společně sejít a zabavit se. Hlavně je to ale zásluhou našich obyvatel, především paní Tolarové a ostatních maminek. Ty zde připravují například oblíbený dětský den, stavění májky, nebo tradiční masopust. Spousta akcí se ale koná také v areálu přehrady Hracholusky. Tam se každoročně koná například Letecký den.