close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

Co má obec letos v plánu?

V letošním roce opravíme hasičskou cisternu a budeme pokračovat v rekonstrukci hasičské zbrojnice. Nejvýznamnější investicí bude vybudování nové cyklostezky o délce 1,6 kilometru. Povede ze středu Tlučné až na katastr obce Vejprnice v údolí Vejprnického potoka, Vejprnice se na ni napojí a cyklostezka poté bude napojena na Luční ulici ve Vejprnicích. Do budoucna máme v plánu vybudovat cyklostezku až do Nýřan, fakticky tedy pak dojde k propojení Nýřan, Tlučné a Vejprnic s městem Plzeň. Jde o dlouho připravovaný projekt, jen přípravy před samotnou realizací části do Vejprnic zabraly osm let. Cyklostezku z Tlučné do Vejprnic bychom rádi zprovoznili v září letošního roku. Náklady na její realizaci činí zhruba 10 milionů, přičemž EU (evropská dotace z IROPu) nám na to přispěje 95 procenty. Letos vybudujeme dětské hřiště s důlní tematikou v parku u základní a mateřské školy. Důlní tematika odkazuje na hornictví v Tlučné, kde se až do roku 1995 těžilo černé uhlí. Dominantou hřiště bude skluzavka připomínající těžební věž, chybět nebudou ani hornické vozíky. V současné době máme také požádáno o stavební povolení na výstavbu multifunkčního kulturně-společenského centra, ve kterém vznikne velký společenský sál pro 270 lidí a knihovna. Stát bude v místě staré školy, která musela být v důsledku důlní činnosti a špatné statiky zbourána. V současné epidemiologické a ekonomické situaci to však není na pořadu dne, investici za desítky milionů covid odložil. Připravujeme také projekt pro získání stavebního povolení na rekonstrukci lékařského domu.

Mohl byste to specifikovat, co konkrétně lékařský dům zdejším občanům nabídne?

V loňském roce zakoupila obec třípodlažní budovu, kde dříve působil i zubař a dětská lékařka. Dnes v objektu funguje již jen praktická lékařka, kterou po dobu rekonstrukce přemístíme do náhradních prostor ve vlastnictví obce. Obec se rozhodla nemovitost koupit, aby se mohla aktivně podílet na zachování lékařské péče v obci, jelikož považujeme za velmi důležité, aby obec naší velikosti měla zajištěnu kompletní lékařskou péči. Rádi bychom, aby mohly být ordinace během příštího roku zprovozněny. Bude se jednat o moderní bezbariérový objekt se zubní ordinací s laboratoří, praktickým a dětským lékařem a prostorem pro fyzioterapii a masáže.

Tlučná byla dvakrát úspěšná v krajském kole soutěže Vesnice roku. Čím se o to zasloužila a co jí výhra přinesla?

Odborná komise ocenila, že z poměrně nevzhledné průmyslové obce se Tlučná nyní může pyšnit parkovými úpravami v centru obce, vyhledávaným koupalištěm, opravenou kapličkou a dobře fungujícími spolky. V roce 2018 získali Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a v roce 2019 Modrou stuhu za společenský život v obci. Díky finančním prostředkům od Ministerstva zemědělství za získání Zelené stuhy mohla obec zakoupit nový traktor, dotace od Plzeňského kraje za získání Modré stuhy bude použita na vybudování výše zmíněného dětského hřiště u školy. Co bych chtěl v Tlučné vyzdvihnout je jednak velmi dobrá dopravní obslužnost (zajíždí sem 101 spojů ve všedních dnech) a dále spolkový život. V obci je velmi bohatý spolkový život, který zajišťují dobrovolní hasiči, skauti, sdružení seniorů SPCCH, tělovýchovná jednota, zahrádkáři, kynologové, horníci, myslivci, YMCA. Doufám, že po epidemii navážeme na bohatý spolkový a kulturní život, na který jsme u nás zvyklí. Z dříve hornické vsi je dnes moderní obec. Rád bych v této souvislosti vyzdvihnul jméno bývalého starosty pana Stanislava Volfa, který obec vedl po dvacet let a měl na její proměně, společně se svými kolegy, opravdu velkou zásluhu. Nyní je stále velmi platným členem vedení obce jako člen rady.

Tlučná je partnerskou obcí německé obce Floss v Bavorsku. Jak probíhá vzájemná spolupráce?

V roce 2019 jsme podepsali dohodu o spolupráci s touto devadesát kilometrů vzdálenou obcí. V rámci přeshraničního projektu, který je dotován Evropskou unií, navzájem spolupracují základní školy obou obcí. Vzhledem k situaci spojené s koronavirovou epidemií jsme se s tamními obyvateli naposledy viděli v roce 2019. Tehdy jejich pozounisté vystoupili na jarmarku v Tlučné. Spolupráce je intenzivní a velmi vřelá, u dětí je velmi oblíbená. Navíc se naučí nový jazyk. V současné době ji však brání právě epidemie koronaviru. Ale i dnes si předáváme zkušenosti – například, jak v současné době probíhá výuka na školách, jaká zavádí opatření při vyučování a tak dále. Máme celou řadu společných témat. S obcí nás spojuje mimo jiné i spolková činnost, která je na obou stranách rozvinutá.

Je nějaké palčivé téma, které v současné době obec trápí?

Místní volají po tom, aby byl v obci bankomat. Několikrát jsme se o něj snažili, ale ze strany bankovních subjektů nám nebylo vyhověno. Počítáme s jeho umístěním na lékařském domě. Dříve byla v Tlučné velkým problémem tranzitní nákladní doprava, kterou se však v březnu 2020 díky společnému úsilí s obcí Vejprnice, kdy byly instalovány značky se zákazem vjezdu nákladních vozů nad 12 tun, podařilo výrazně omezit. Trápila nás také bezpečnost na silnici. Na příjezdu od Vejprnic do Tlučné došlo v minulosti k nejedné dopravní nehodě a bohužel i k jedné tragické. Podařilo se nám prosadit do místa značky s omezením rychlosti na 70 a na 50 kilometrů v hodině. Nyní v místě plánujeme vybudovat takzvanou vjezdovou bránu, která by měla řidiče donutit sundat nohu z plynu.