Populární vzdělávací centrum se v covidové době potýká s vážnými problémy, kvůli nedostatku financí propouštělo v posledních měsících zaměstnance a funguje pouze v omezeném režimu.

„Techmania Science Center je významná plzeňská vzdělávací instituce, která neformální cestou posiluje význam vzdělávání ve společnosti. Svým přístupem probouzí v dětech zájem o vědu, a to zábavnou a neotřelou formou. Centrum nyní potřebuje kompletní restart,“ řekl za správní radu společnosti její člen Tomáš Ignačák.

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň a zároveň koordinátor covid lůžkové péče Plzeňského kraje Jan Beneš.
Anesteziologie se rychle rozvíjí, říká přednosta kliniky Jan Beneš

S ohledem na priority Techmanie na nadcházející období budou kladeny vysoké nároky na úroveň řízení celého centra. Proto se rozhodla správní rada jmenovat do pozice ředitele pana Jiřího Královce. „Pandemie nemoci covid-19 a z ní vyplývající omezení měla na fungování Techmanie nežádoucí vliv. Mými prvními kroky v pozici ředitele tak bude zlepšit a zintenzivnit komunikaci a spolupráci s klíčovými partnery – především Západočeskou univerzitou, úřady státní správy a místní samosprávy, a také stabilizace dlouhodobého financování centra,“ říká ředitel.

Slova nového ředitele doplnil také prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni, Luděk Hynčík. “Západočeská univerzita v Plzni vnímá Techmanii jako významný prvek neformálního vzdělávání v Plzeňském kraji, který přibližuje dětem, studentům i široké veřejnosti nejnovější poznatky ve vědě populární formou. Tuto aktivitu chce Západočeská univerzita v Plzni nadále podporovat novými společnými projekty," vysvětlil prorektor.