„Tyto rekreační oblasti jsou rovnoměrně rozložené, a tak mají Plzeňané přírodu na dosah téměř z každé konečné tramvaje, trolejbusu nebo autobusu. Díky tomu mohou trávit volný čas v přírodě. Chceme, aby tam pro ně bylo příjemné prostředí, a tak v těchto oblastech vytváříme sítě stezek s lavičkami, altánky a dalšími prvky. Nechybí však ani tabule s informacemi o rostlinách a živočiších v dané oblasti,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář. Jako příklad nedávno revitalizované rekreační oblasti uvedl Dubovou horu v Liticích, jež byla otevřena těsně před letními prázdninami.

„O rekreační oblasti město Plzeň pečuje prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP), která má připraveno na další roky několik zajímavých projektů, třeba revitalizaci údolí na Valše nebo výsadbu ovocného sadu v méně známé rekreační oblasti Pytel, která se nachází za Božkovem,“ podotkl Šindelář.

Město vlastní na 4100 hektarů lesních porostů, z toho 1859 hektarů plní zvýšenou rekreační funkci. Rekreační oblasti jsou dané vyhláškou města Plzně z roku 1997 a jsou to Bolevecké rybníky, Košutecké jezírko, České údolí, Homolka, Špitálský les, Chlum, Zábělá, Dubová hora, Valcha, les Pytel mezi Božkovem a obcí Letkov. Nové přibyly v roce 2018, a to Zábělá – Černá mýť, Kyjovský les v Malesicích a Radčický les.

Náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule, do jehož gesce SVSMP patří, upozornil, že město se snaží revitalizovat rekreační oblasti rovnoměrně, nezaměřuje se jen na ty největší a nejvíce navštěvované. „Chceme, aby všechny oblasti měly návštěvnicky příznivou infrastrukturu, tím dojde k jejich rovnoměrnému zatížení. A také díky dobře navrženým cestám a odpočinkovým místům návštěvníci nechodí mimo vyznačené trasy a neničí přírodu,“ uvedl Vozobule.

Dodal, že město už má také připravenou například studii na revitalizaci údolí na Valše, které je ohroženo erozí. „Voda tam vymílá půdu a tomu zabráníme tím, že vybudujeme tůně. Těmito úpravami zvýšíme i biodiverzitu, tedy různorodost života, neboť vzniknou nová stanoviště pro živočichy i rostliny,“ nastínil Vozobule.

Švihov v roce 2022 a jeho protipovodňová opatření.
Suchá koryta, hráze či povodňové modely. Tak se města chrání před pohromou

Další zajímavé projekty jsou určeny například pro méně známou oblast Pytel. „Máme pro ni vypracovanou studii, z níž vycházejí dílčí projekty. Jedním z nich je například výsadba ovocných sadů a také vybudování rekreační cesty a lávky přes potok,“ informoval náměstek.

K dalším plánům podle něj patří revitalizace tůní na Zábělé, vybudování cest, které propojí louku u Špitálského lesa s cestami v lese. Připraveny jsou i projekty pro Bolevecké rybníky, jako jsou bezbariérový přístup do vody pomocí lanovky pro vozíčkáře z prostoru autokempu, infrastruktura pro stánek s občerstvením pod Bílou Horou či rozsáhlé úpravy v prostoru areálu Ostende.

Obnova rybníka v Kokotech

Od záměru k realizaci to může trvat i několik let. To je možné dokumentovat na připravovaném projektu obnovy jednoho z Kokotských rybníků. Jde o historický majetek města Plzně na Rokycansku nedaleko Bušovic. „Není to sice rekreační oblast určená vyhláškou, ale Plzeň Kokotské rybníky a okolní lesy o celkové rozloze 700 hektarů vlastní už od 17. století, kdy koupilo zaniklou ves Kokoty a přilehlé rybníky. Rybníkářství tehdy bylo dobrou výdělečnou činností,“ připomněl Vozobule.

SVSMP nyní připravujeme projekt obnovy Podhorního kokotského rybníka, který v tomto místě byl ještě v polovině 19. století. Nejprve vzniká studie, která ověří, zda je toto řešení vhodné. Její součástí je například nejen to, zda se v této oblasti zdržuje voda, aby mohl být rybník obnoven, ale je nutné také udělat biologická hodnocení, což je dlouhodobá záležitost. Teprve poté, co bude studie vyhotovena, lze postupovat do dalších stupňů projektové dokumentace až k územnímu rozhodnutí. Při vydávání stavebního povolení musí být brán ohled i na popsané živočichy a rostliny. Poté by měl být projekt zařazen do rozpočtu města Plzně. Pak je na řadě prováděcí projekt, výběrové řízení a samotná realizace.

Alkohol tester. Ilustrační foto
Chodec šel po zavřeném přechodu, srazil ho opilý řidič v dodávce

Obnovený rybník o rozloze jednoho hektaru bude důležitým krajinným prvkem, který bude zadržovat vodu v přírodě, zvýší biodiverzitu a poskytne tak zázemí mnoha druhům obojživelníků. Město bude na tento projekt žádat o dotaci Ministerstvo životního prostředí České republiky. SVSMP už má za sebou například úspěšnou revitalizaci Horního a Dolního kokotského rybníka a dotace vždy z Operačního programu životního prostředí získala.