Ten přitom před dvěma roky ve volbách kandidoval s Hlavínem za jedno politické uskupení. Starosta města Antonín Kmoch se o snaze odvolat místostarostu dozvěděl až na zasedání zastupitelstva a s odvoláním místostarosty nesouhlasil.

Konec Hlavína ve funkci podpořila těsná většina osmi zastupitelů. Ke čtyřem koaličním zastupitelům se přidal stejný počet politiků z opozice. Pro odvolání Hlavína zvedl ruku druhý místostarosta Jan Königsmark, jeho stranická kolegyně Ema Hájková a radní Richard Bastl s Václavem Blažkem.

Starosta odvolání kritizuje. „Nesouhlasím s důvody, kterými bylo odvolání podloženo a zásadně nesouhlasím se způsobem, jakým ke změně ve vedení města došlo," řekl Kmoch.

A proč radní Bastl navrhl odvolání kolegy? Hlavínovi vytýkal například neodpovědný přístup v organizačních a pracovních povinnostech. „Nedůstojné a nereprezentativní vystupování města či odklon od volebního programu," vysvětlil.

Hlavín považuje své odvolání za vygradování zhruba půlročních sporů s Bastlem a Blažkem. „Jde o vymyšlené věci," komentoval námitky.

Druhý místostarosta Jan Königsmark, který se rázem stal prvním a jediným místostarostou, uvedl, že Hlavín měl pochybit mimo jiné jako ředitel soutěže mažoretek. „Průběh neodpovídal tomu v minulých letech," řekl bez bližšího vysvětlení. Za odklonem od programu se skrývá nedostatečná diskuze s voliči.