Upouštění přehrady začne od 1. září, voda nakonec klesne až na kótu 310,8 metru nad mořem.

„Důvodem pro snížení hladiny vody v nádrži je požadavek Správy veřejného statku města Plzně, příspěvkové organizace, která je investorem rekonstrukce silničního mostu v Plzni-Liticích. Snížení hladiny vodyv nádrži České údolí je nezbytné pro provedení oprav nosných pilířů mostu,“ vysvětlil důvody Hugo Roldán z Povodí Vltavy.

Handicapované labutě se setkaly letos v Plzni na řece Radbuze.
Labutí vdova a poraněný samec se zamilovali

Snížení hladiny se podle něj uskuteční v souladu s podmínkami mimořádné manipulace, která byla schválena krajským odborem životního prostředí. „Ze strany investora budou dodrženy podmínky požadované příslušným orgánem ochrany přírody, zejména pak zajištění biologického dozoru a případný transfer nalezených jedinců zvláště chráněných druhů živočichů,“ podotkl Roldán.

Opětovné plnění nádrže České údolí na běžnou provozní úroveň předpokládají pracovníci Povodí v listopadu letošního roku. Záležet bude na aktuální hydrologické situaci na Radbuze.