Svatostánek se sice stále opravuje, ale v den svého svátku se otevřel každému, kdo měl zájem. Po celý den byla zároveň vystavena k veřejnému uctění socha sv. Anny, kterou se jako jedinou podařilo zachránit před zloději.

Mobiliář kostela ze 17. století totiž v minulých desetiletích podlehl zlodějům a vandalům. Postupně zmizely varhany, kazatelna, původní barokní lavice, hlavní oltář včetně většiny soch, několik křížů, obrazů, svícnů a dokonce i zvon.

Všichni příchozí měli navíc možnost přispět v rámci dne otevřených dveří na letošní fázi opravy kaple. V současné době je totiž nutné shromáždit celkem 75 tisíc korun, které by pokryly podíl na dotaci z ministerstva kultury. Ta činí pro letošek celkem 300 tisíc korun. Finance by přitom měly být použity na dokončení opravy krovů a položení části střechy.