Oprava ovlivní nejen automobilovou, ale i městskou hromadnou dopravu, zvolit náhradní trasu se doporučuje například i cyklistům.

„Štefánikovu ulici, tedy vozovku včetně chodníků, budeme opravovat v úseku mezi ulicemi Na Vápenicích a K Cihelnám. Jedná se o zhruba 250 metrů. První etapa v úseku Do Kopce – Na Vápenicích proběhne od 29. května do 30. června a bude to za uzavírky jednoho jízdního pruhu s kyvadlovým provozem městské hromadné dopravy za vyloučení ostatní dopravy,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. „Druhá etapa pak potrvá od 1. července do 27. srpna za úplné uzavírky veškeré dopravy. Za komplikace se Plzeňanům omlouváme, nicméně velmi se snažíme například plné uzavírky směřovat do období prázdnin, kdy lidé bývají na dovolených a obecně je dopravní zátěž v Plzni výrazně nižší,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Barča.
O těžkém psím životě by mohli vyprávět i pejsci z útulku v Horšovském Týně

Kromě oprav silnice a stávajících chodníků budou v daném úseku doplněny i bezbariérové prvky, stejně tak i chybějící chodník podél Štefánikovy ulice po pravé straně ve směru z centra od křižovatky s ulicí Na Vápenicích až ke křižovatce s ulicí Do Kopce. Součástí stavby je také přeložka vodovodu od křižovatky ulic Štefánikova a Na Vápenicích v délce 101 metrů a další úpravy.

Opravy se dotknou také hromadné dopravy

Objízdná trasa pro osobní dopravu bude vedena ulicemi K Plzenci, V Hliníku a K Cihelnám. Touto objízdnou trasou budou vedeny také linky městské hromadné dopravy v rámci druhé etapy, kdy si rekonstrukce vyžádá úplnou uzavírku daného úseku ulice. Po dobu prázdninové úplné uzavírky nebude v provozu trolejbusová linka 10 a naopak oproti standardnímu prázdninovému provozu dojde k posílení linky 13. V pracovních i víkendových dnech bude část spojů linky 13 ukončena v blízkosti OC Olympia. Zbylé spoje budou v pracovních dnech po objízdné trase zajíždět až na konečnou v Černicích. O víkendových dnech pak z důvodu nasazení kloubových vozidel není možné obratiště v Černicích využívat a tato část spojů tak bude ukončena již na okružní křižovatce ulic K Cihelnám a V Hliníku. Denní autobusové linky MHD budou vedeny výše uvedenou objízdnou trasou. Noční autobusové linky budou obousměrně odkloněny ulicí Nepomucká a dále již stanovenou objízdnou trasou ulicemi V Hliníku a K Cihelnám.

Investorem akce je město Plzeň, respektive jeho Správa veřejného statku, zhotovitelem společnost Vida Group.