Zakladatelkou a ředitelkou poradny je speciální pedagožka Eva Zábrodská. „Začala jsem uvažovat o změně, ve které bych zužitkovala patnáct let poradenské praxe. Dozrála jsem tak k myšlence, že je potřeba podpořit poradenský systém na církevní úrovni i v Plzeňském kraji,“ sdělila ředitelka.

KPPP Plzeň zajišťuje diagnostickou, poradenskou a metodickou pomoc pro studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská zařízení.

Mezi nejčastější návštěvníky poradny patří dětí se špatným prospěchem již na základní škole. Jedná se o žáky, u kterých je často po komplexním vyšetření zjištěna specifická porucha učení či porucha aktivity a pozornosti. „S dětmi, rodiči a učiteli pak poradna následně spolupracuje na tom, aby dokázali naplňovat specifické potřeby dítěte nejen ve škole, ale i v domácím prostředí,“ říká Zábrodská.