Poradnu otevře v novém akademickém roce Západočeská univerzita (ZČU). Pro studenty bude k dispozici v Sedláčkově ulici, otevřena má být dvakrát týdně.

„Počet arabských studentů na ZČU v posledních zhruba pěti letech hodně vzrostl a očekáváme, že jich bude i nadále přibývat. Nabídka stipendií pro ně se totiž stále rozšiřuje. Přijíždějí k nám, dá se říct, z válečných zón, nejvíce ze Sýrie, Jemenu a několik z Palestiny, což jsou oblasti se špatnou sociální situací. Tamní vlády se proto snaží studenty podpořit, aby vystudovali v zahraničí a vrátili se zpět do země jako absolventi, kteří něco umějí a mohou pomoci,“ říká Tereza Svášková z Informačního a poradenského centra.

Arabských studentů je v současné době v Plzni kolem šedesáti. Podle Sváškové si nejčastěji vybírají technické obory. „Studují především na Fakultě elektrotechnické a Fakultě aplikovaných věd. Mezi ty, jimž má naše poradna pomáhat, ale počítáme jen studenty, kteří jsou v České republice opravdu noví a nestudovali tu například na střední škole,“ dodává.

Martin Zrzavecký
Stranický kolega podal trestní oznámení na primátora