Prošel tak návrh Vodárny Plzeň na zvýšení ceny vodného a stočného o 6,17 %. „Zvýšení ceny vodného a stočného je nutné kvůli nárůstu vstupních cen, s nimiž se musíme vyrovnat,“ vysvětlil generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský. 

Vodárně narostly vstupní náklady na nákup surové vody nebo chemikálie nutné pro výrobu pitné vody a také na stavebních práce, které souvisejí zejména s obnovou jejího infrastrukturního majetku havarijními či provozními opravami. Vloni se přitom cena vody nezvyšovala a Plzeňané letos platili stejnou částku jako v roce 2022.

Současná cena vodného a stočného v Kč/m3 (bez DPH) 57,52 Kč a 35,63 Kč

Cena (bez DPH) pro rok 2024 61,81 Kč a 37,09 Kč

S DPH 12 % 69,23 Kč a 41,54 Kč

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Vodárna Plzeň vloni vyrobila cca 14,3 milionů metrů krychlových pitné vody. Průměrná spotřeba vody zůstává v Plzni v posledních letech zhruba stejná, tedy cca 90 litrů vody na osobu a den.

Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí Cenovým věstníkem Ministerstva financí České republiky. Věcně usměrňovaná cena je cena, do které výrobce může zakalkulovat jen oprávněné, ekonomicky zdůvodnitelné, náklady a přiměřenou míru zisku.