Podle Jiřího Orny ze Západočeského muzea v Plzni jde o kamennou střelu z nejstaršího typu děla, tzv. bombardy, která byla vypálena při obléhání Plzně husity v letech 1433 – 1434. „Tehdy byla Plzeň intenzivně ostřelována a víme, že se husité snažili strefit dokonce chrám sv. Bartoloměje při nedělní mši,“ potvrdil Orna s tím, že jde o velmi zajímavý nález. Kamenná dělová koule o průměru padesát centimetrů je už nyní umístěna v expozici městské zbrojnice v Západočeském muzeu v Plzni.

Šéf městských památkářů Petr Marovič potvrdil, že jde o úžasný nález, a překvapilo jej, že se našel v poměrně mělké vrstvě pod trávníkem. „Svědčí to o tom, že když se Mlýnská strouha kolem roku 1920 zavážela, nikdo tomu nevěnoval žádný velký odborný dohled. I v tehdejší době by byl takový nález velice ceněn,“ upozornil Marovič.

Při archeologickém výzkumu v Mlýnské strouze našli archeologové i další památky, například zlomek časně barokní kachle z počátku 17. století. „Jde o nálezy, které se do Mlýnské strouhy dostaly právě při jejím zasypávání. Tehdy se sem navážely haldy z rumišť zbořených domů,“ vysvětlil Orna.

Výzkum v Mlýnské strouze dále pokračuje, začaly však už i stavební práce na její přestavbě. Úsek od starého pražského mostu podél Pallovy ulice se totiž stane další částí sadového okruhu historického jádra. Hlavní atrakcí bude asi osmdesátimetrové jezero, do něhož bude proudit voda potrubím z řeky Mže za domem dětí v Pallově ulici. „Hned po Velikonocích se začne s budováním přípojky vody,“ potvrdila Irena Tolarová ze Správy veřejného statku.

Podle radní města pro správu majetku Heleny Matoušové (ODS) jsou práce rozvrženy až do začátku roku 2010 a úpravy budou stát kolem 45 milionů korun.