Malí sokolové v současnosti sídlí na horním ochozu komína odsíření v areálu Plzeňské energetiky, kam tato společnost loni v zimě umístila hnízdní budku. „Samice do ní snesla čtyři vajíčka, ze kterých se před několika dny vylíhla mláďata. Okroužkovali jsme je speciálním odečítacím kroužkem pro jejich pozdější identifikaci v terénu. Co nevidět se začnou učit létat," řekl za Český svaz ochránců přírody Plzeňsko David Melichar. Díky označení odborníci rovněž zjistili, že matka mláďat pochází ze skalního hnízda na Českolipsku.

Sokol stěhovavý
– loni ochránci přírody doložili 59 úspěšných hnízdění sokola stěhovavého
– kromě Plzně se vyskytuje také v Praze nebo Děčíně  

„Do ekologie dáváme hodně peněz už delší dobu, teď jsme rozšířili aktivity i na tyto dravce. Myslím, že se jim u nás daří výjimečně dobře," komentuje ochranu sokolí rodinky obchodní ředitel Plzeňské energetiky David Hoffmann.

Ptáci se pouze nepravidelně začali objevovat 
v Plzni mezi lety 1998 až 2001 „V tomto období tady hnízdila uměle vypuštěná samice se samcem z volné přírody. I když se usadili na budově Bohemie a pak ve věži kostela sv. Bartoloměje, nakonec Plzeň opustili," uvedl Melichar. Zlom podle něj nastal o tři roky později, kdy si sokolové oblíbili dva komíny ve městě. Kromě už zmíněné Plzeňské energetiky se jedná o komín Plzeňské teplárny.

Právě kolem tohoto místa, kde odborníci instalovali druhou budku, se stále pohybuje osamocená samice.