V Domažlicích o deset procent, v Rokycanech o patnáct. V Klatovech to bude nejspíše stejné jako v Rokycanech, tam se ale teprve rozhodne.

„Smluvní vztahy na nájem bytu umožňují, v souladu s příslušným usnesením Rady města Plzně, meziročně navyšovat nájemné o míru inflace plus tři procentní body, maximálně však o 6 %, a to vždy od března příslušného roku,“ informoval Deník vedoucí bytového odboru Magistrátu města Plzně Zdeněk Švarc s tím, že to se netýká bytů „zvláštního určení“, tj. bytů bezbariérových a pro seniory.

„Pro loňský ani letošní rok však nebyla tato možnost využita. Pro loňský rok to bylo zejména z důvodu covidové situace a pro letošní rok zejména z důvodu růstu cen energií,“ vysvětlil Švarc. Dodal, že to, zda bude pro následující rok 2024 uplatněno uvedené ustanovení o navyšování nájemného, nelze v současné době předjímat. Rozhodující bude zejména ekonomická situace.

Plzeň dokončila svůj největší bytový projekt za posledních 17 let. V Zátiší postavila 18 nových bytových domů se 179 byty.
Podívejte se: V Zátiší vyrostlo osmnáct nových domů s téměř dvěma stovkami bytů

Již brzy se zvýší nájem v městských bytech v Domažlicích. „Naše nájemní smlouvy obsahují inflační doložku, která opravňuje město zvýšit nájemné vždy k 1. dubnu o částku odpovídající stanovené kladné míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Za rok 2022 činí roční míra inflace 15,1 %. Rada města rozhodla usnesením ze 14. února 2023 o navýšení roční výše sazby nájemného od 1. dubna 2023 za pronájem bytů ve vlastnictví města o inflační nárůst 10 %,“ konstatovala domažlická radní Lenka Bauerová. Doplnila, že městská rada se rozhodla neuplatnit právo navýšení o celou roční míru inflace 15,1 % z důvodu již tak velkého finančního zatížení nájemníků kvůli prudkému navýšení životních nákladů, zejména cen energií.

V Klatovech se výše nájmu mění vždy od 1. července. Vloni to bylo o inflaci roku 2021, nájemné tak vzrostlo o 3,8 %. „V letošním roce je taktéž možnost, vyplývající z nájemních smluv, navýšení nájemného o inflaci roku 2022, tedy 15,1 %. Toto navýšení musí být schváleno radou města,“ informovala Deník jednatelka Správy nemovitostí Klatovy Jindřiška Kurcová. Důvodem návrhu pro navýšení nájemného budou podle ní stoupající náklady na údržbu a opravy bytového fondu.

To, co téměř jistě čeká Klatovany, už je stoprocentní jistotou v Rokycanech. „Město zvyšuje nájmy v bytech města pravidelně vždy od 1. července kalendářního roku, a to o míru inflace,“ potvrdila mluvčí Městského úřadu Rokycany Adriana Jarošová.

Ilustrační foto
Ceny nemovitostí klesají, nájmy mezitím kvůli nedostatku bytů letí nahoru

Asi nepřekvapí, že v současné době je u standardních bytů ve vlastnictví města největší nájem v Plzni, kde je na úrovni 92,07 Kč/m², následují Rokycany, kde je aktuální průměrná výše nájmu v městských bytech 87,30 Kč/m², dále Klatovy (80,61 Kč/m²) a nejlevnější jsou Domažlice (74,51 Kč/m²).

Město Tachov i přes opakovaný příslib Deníku informace do uzávěrky neposkytlo.

Města svoje byty už neprodávají

Velká města v kraji se svých bytů už nechtějí zbavovat. Plzeň má aktuálně ve vlastnictví přes 2600 bytů a má zájem tento počet zvyšovat. „V loňském roce byla dokončena revitalizace lokality „Zátiší“, kde bylo vystavěno 179 bytů. V plánu je vystavět, mimo jiné i v této lokalitě, další bytové domy. Zároveň jsou vytipovány další pozemky pro bytovou výstavbu do vlastnictví města Plzně. Současně probíhá revitalizace budov ve vlastnictví města Plzně. Jako příklad lze uvést Korandovu ulici a připravovanou Kotkovu ulici,“ potvrdil Švarc.

Poměrně velký počet městských bytů na počet obyvatel mají Domažlice – 764. „Bytový fond chceme udržovat ve zhruba stejné početní úrovní s tím, že plánujeme výstavbu nových bytů a odprodej bytů ve špatném technickém stavu s nutností investic do rekonstrukce,“ vysvětlila radní Bauerová.

Rokycany mají ve vlastnictví 566 bytů a podle mluvčí Jarošové se o snižování jejich počtu zatím neuvažuje.

Klatovy aktuálně vlastní celkem 547 bytů a ani zde nejsou podle Kurcové žádné informace o tom, že by bylo v plánu jejich počet snižovat.

Srovnání v okresních městech Plzeňského kraje
Plzeň - 2620 bytů, cena 92,07 Kč/m², zdražení 0 %
Klatovy - 547 bytů, cena 80,61 Kč/m², zdražení 15,1 % (musí schválit rada města)
Domažlice - 764 bytů, cena 74,51 Kč/m², zdražení 10 %
Rokycany - 566 bytů, zdražení 87,30 Kč/m², zdražení 15,1 %
Tachov - informace město nesdělilo

VŠ koleje Bolevecká.
O vysokoškolské koleje je velký zájem. Byty jsou pro studenty drahé