Plzeňská fakultní nemocnice otevřela v areálu na Lochotíně nový pavilon psychiatrie. Výstavba čtyřpatrové budovy za téměř půl miliardy korun začala v září 2018. Hotová měla být na konci loňského roku, dostavbu však zpozdil mimo jiné covid.

Nový pavilon poskytne více lůžek i denní stacionáře. „Pro diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a konsiliární akutní lůžkovou péči navýšíme počet lůžek z původních 76 na 90,“ řekl přednosta Psychiatrické kliniky Jan Vevera s tím, že 20 lůžek je vyčleněných pro děti a 30 pro dospělé. „Dalších 20 lůžek je protialkoholních, ty zbylé patří psychiatrické rehabilitaci. Součástí pavilonu budou také denní stacionáře. Je zde místo pro tři devítičlenné skupiny. Pacienti sem budou moci docházet na osm hodin denně po dobu tří měsíců,“ dodal Vevera.

K dispozici bude i více ambulantních provozů s preventivní, krizovou, rehabilitační a psychosociální péčí. Rozšíření ambulantní péče přinese podle Vevery pacientům větší pohodlí a menší potřebu hospitalizací.

Mnohem větší prostor získá psychoterapie, fyzioterapie, ergoterapie (nácvik hrubé a jemné motoriky) i arteterapie (léčba uměním). Součástí kliniky je venkovní a vnitřní atrium s travnatými prostory a zelení, kam budou moci pacienti chodit na procházky nebo zkoušet aerobní aktivity.

Nový pavilon vybudovala nemocnice za pomoci evropských fondů. „Celkové náklady na stavbu činily 457 milionů korun. Největším podílem 268,4 milionů podpořila projekt EU, ze státního rozpočtu jsme získali dotaci 47,3 milionů a zbylých 141,3 milionů korun putovalo z rozpočtu nemocnice,“ uvedl náměstek pro investice a nákup Libor Svoboda. Dalších 22 milionů korun šlo na vybavení kliniky a 11 milionů na nábytek.

Psychiatrická klinika byla v Plzni vybudována v 50. letech minulého století a od poloviny 80. let sídlí v areálu FN Lochotín. Je jediným zařízením v regionu, které poskytuje akutní psychiatrickou péči pro pacienty všech psychiatrických diagnóz. Ročně je v ní hospitalizováno zhruba tisíc pacientů a zdravotníci provedou 9 tisíc ambulantních výkonů.

„Počet vyšetření pacientů akutně žádajících o psychiatrickou pomoc setrvale narůstá, obzvlášť poslední dobou v souvislosti s pandemií, a týká se to nejen dospělých, ale i dětí. Vážím si podpory Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, díky kterému jsme mohli do výukové místnosti pořídit moderní interaktivní tabuli s projektorem. Zároveň nám tento partner zajistil finanční krytí pro speciální dětskou arteterapii, která do léčby zařadí tvůrčí a umělecké prvky, například keramiku. Jsem opravdu rád, že můžeme nabídnout vysoce moderní a plně vybavené prostředí pro léčbu všech druhů duševního onemocnění a věřím, že jsme skutečně na začátku nové éry psychiatrické péče na jihozápadě Čech,“ dodal ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.