Podle představitelů Plzeňského kraje i města Plzně jde o prestižní záležitost, při níž má město i kraj šanci se v rámci EU výrazně zviditelnit a potažmo získat při čerpání evropských peněz v příštích letech výhody.

„Přesednictvo výborů regionů EU se sice konkrétními dotacemi nezabývá, ale vytváří pro ně koncepce, připomínkuje je a dává pro ně dohromady legislativu,“ připomíná Petr Osvald, zmocněnec plzeňského primátora pro záležitosti EU a vedle primátora Prahy Pavla Béma jediný člen předsednictva výborů regionů EU za Českou republiku. V Plzni se podle něj bude jednat hlavně o přípravě čerpání dalších evropských peněz a diskutovat o podmínkách dotací.

„Budeme usilovat o to, aby byl kladen větší důraz na problémy jednotlivých měst a obcí. Například Evropská komise věnuje pozornost evropským dopravním koridorům, ale ne už v takové míře například dopravě v jednotlivých městech. Právě to je jedna z oblastí, kterou budeme připomínkovat,“ upřesnil Osvald. Podotkl, že všechna evropská města řeší podobné problémy, z nichž ty dopravní patří k nejpalčivějším, další potíže představují například migranti. „Je třeba o tom diskutovat a poučit se od těch měst, která už mají s migranty určité zkušenosti a neopakovat jejich chyby,“ dodal Osvald.

Podle zástupce Plzeňského kraje v Bruselu Zbyňka Prokopa přijede do Plzně 60 lidí z předsednictva regionů EU a zhruba stejný počet osob je bude doprovázet. „Očekáváme také návštěvu vicepremiéra pro regionální rozvoj Jiřího Čunka a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga,“ potvrdil Prokop.

Veškerá jednání se odehrají v Měšťanské besedě, která se na akci speciálně připravuje. Například ve velkém sále vyroste 16 tlumočnických kabin a po dobu dvoudenního jednání se nebude smět před budovou parkovat. Hosté z EU stráví oba dny v západočeské metropoli, ubytováni budou zejména v hotelech Marriott a Angelo, plánuje se jejich návštěva v plzeňském pivovaru. „Právě tím a například procházkami městem získají o Plzni určitý dojem,“ připomíná primátor Pavel Rödl. Při rozdělování evropských peněz pak budou mít konkrétní představu a zkušenost z místa, které o některou z dotací žádá.

Náklady na dvoudenní plzeňskou akci se pohybují kolem dvou milionů korun, Plzeňský kraj a město Plzeň vydají každý po 400 tisících korunách.

Zasedání výborů regionů EU

- Zasedání předsednictva výborů regionů se uskuteční v Plzni 15. a 16. ledna.
- Jednání se budou konat v Měšťanské besedě.
- Probírat se bude zejména rozdělení finančních prostředků EU po roce 2013.