Budova denního stacionáře v Zadních Skvrňanech má sloužit lidem ve věku 4 až 45 let, rozdělena má být na tři oddělení po 12 klientech s těžkým kombinovaným postižením, těžkým mentálním postižením a autismem.

Stacionář je navržen jako energeticky soběstačná stavba se zelenými střechami. „Stavby denních stacionářů v Česku existují, ale zatím žádná v tomto rozsahu a žádné takové zařízení není v pasivním standardu. V tomto ohledu se jedná o první stavbu svého druhu v Česku,“ říká Martin Stark, který je spolu s Josefem Smolou autorem návrhu stavby. Podle Starka je skvrňanský stacionář, jenž má být postaven vedle Dětského domova Domino, unikátním konceptem z hlediska spojení pečovatelského zařízení se školním vzděláním v jednom místě.

„Navržena je obsluha toalet dešťovou vodou nebo přistávací plocha pro zásobovací drony. Součástí areálu je parková úprava s ovocným sadem, vodním brouzdalištěm či dětským hřištěm. Na zahradě bude dřevěný pavilon pro výuku i zábavu klientů a jejich rodičů,“ dodává.

Stavba je projektem města Plzně, v současné chvíli se čeká na územní rozhodnutí. „Projekt je velmi potřebný, v současnosti je zpracovaná dokumentace pro územní řízení,“ vysvětluje Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Iniciátorem stavby je Diakonie Západ. „Byli bychom moc rádi, kdyby se stacionář vystavěl co nejdříve, protože my už máme plné stavy,“ dodává ředitelka střediska Lucie Petříčková.

Předpokládaný termín dokončení stavby je rok 2023.